Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Videla sem primere dobre prakse oz. ideje, kako se lahko izvede zanimiv pouk za učence. 

udeleženka seminarja Učenje v naravi; april 2021

2021-06-10T14:56:45+02:00

udeleženka seminarja Učenje v naravi; april 2021