Preroško!

Preroško!

Prisrčen pozdrav!
Seminar Tkanje vezi v vrtčevski in šolski skupnosti me je osebno močno nagovoril. Vsa leta opažam, kako je naša družba individualistično in tekmovalno usmerjena. To nas hromi v medsebojnih odnosih in v ustvarjalnosti, potencira rivalstvo, ustvarja vojne in blokira zdravo sočutje. Vaš seminar pa odpira nove poti v sodelovalno miselnost, v ustvarjanje skupnega dobrega in v vero, da skupaj lahko naredimo več in bolje kot pa briljantni posamezniki. Izobraževanje sem doživela kot preroško dejanje, oznanjanje nečesa, kar nas presega, po čemer vsi hrepenimo, pa si ne upamo verjeti, da je sploh mogoče. A je mogoče! In vredno je za ideal občestva zastaviti vse moči. Hvala vam za vaše pričevanje. Nismo le poslušali, ampak VIDELI, kako vaš kolektiv živi edinost v različnosti. Hvaležna sem vam za vaš pogum in želim si, da bi svoje izkušnje posredovale še mnogim.
s. Jožica Merlak FMA iz vrtca Lavra, Miklavžev zavod Murska Sobota
2023-06-01T13:30:04+02:00