Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami

Datum

Torek, 13. februar 2024, med 8.00 in 16.00   

Splošni opis

Namen seminarja je, da bi bili učitelji in vzgojitelji bolje seznanjeni s spoznanji o značilnostih in potrebah otrok s čustveno-vedenjskimi težavami, ki danes predstavljajo velik izziv za izobraževanje in zahtevajo prav posebno pozornost in usposobljenost strokovnih delavcev. Na seminarju bodo udeleženci senzibilizirani za ustrezno interpretacijo in odziv na vedenje otrok s čustveno-vedenjskimi težavami. Seminar daje spodbudo strokovnim delavcem, da na področju dela z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami uvajajo bolj sistematičen pristop obravnavanja, ki bo temeljil na strokovnih metodah. Več bo takih strokovnih delavcev na šoli, večja bo enotnost in sistematičnost obravnave in pristopov. 

Prav posebno pozornost bo seminar namenil tudi uporabi metod formativnega spremljanja učenja/vedenja ter vrstniške mediacije pri vsakodnevnem delu z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami. 

Cilji seminarja

  • Učitelje opremiti s spoznanji o značilnostih in potrebah otrok s čustveno-vedenjskimi težavami.  
  • Senzibilizirati učitelje za ustrezno interpretacijo in odziv na vedenje otrok s čustveno-vedenjskimi težavami.
  • Predstaviti pomen timskega dela vseh odraslih, ki so v stiku z otrokom, in njihovega enotnega delovanja (starši, skrbniki, svetovalna služba, učitelji) pri celostni obravnavi otroka.
  • Opolnomočiti udeležence v urjenju senzibilizacije in ustreznih odzivov ter jih opremiti za ravnanje v nepredvidljivih in/ali konfliktnih situacijah.
  • Usposobiti učitelje za uporabo metod formativnega spremljanja učenja/vedenja ter vrstniške mediacije pri vsakodnevnem delu z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami.

Izvajalci

Dejan Vidic
Vzgojitelj v Mladinskem domu Malči Beličeve
Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Barbara Mestnik
svetovalna delavka na OŠ Alojzija Šuštarja

Vsebinski sklopi seminarja

  • Otroci s čustveno-vedenjskimi težavami: delo z njimi s primeri dobrih praks; 
  • Kaj je res in kaj je moja interpretacija?; 
  • Moje ravnanje, imam alternativo?; 
  • Kje so meje? Kdo jih postavi?; 
  • Skupaj zmoremo več. 

Način dela na seminarju

Izhajamo iz predpostavke, da je najbolj učinkovito učenje preko izkušenj, pa vendar mora biti podana teoretska osnova. Učinkovito se nam zdi, da teorijo predstavi praktik, ki teorijo poveže tudi s prakso in se tako bolj približa realnosti udeležencev. Delavnični način pa udeležence postavi v središče dogajanja, jih izzove h konkretnemu reagiranju in s tem preko obvladanja frustrirajoče situacije (v tem primeru nemiren, moteč učenec) prispeva k izboljšanju učnega procesa. Preko vseh teh dejavnosti jih tudi senzibilizira za potrebe otrok in jim pomaga, da se v konkretnem delu vživijo v otroka ter se mu poskusijo približati z inovativnimi, učinkovitimi pristopi. Udeleženci bodo na seminarju spoznali praktično uporabo metod formativnega spremljanja učenja/vedenja in metod vrstniške mediacije. 

Dodana vrednost seminarja

Največjo novost seminarja zagotovo predstavljajo načela ter metode formativnega spremljanja učenja in vedenja pri delu z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami ter načela in metode vrstniške mediacije. Oboje strokovnim delavcem omogoča poglobitev in pomembno nadgraditev znanj in veščin, ki so pomembne pri njihovem delu.

Urnik seminarja

7.30–8.00 Zbiranje ob kavi
8.00–8.15 Uvodni pozdrav
8.15–9.45 Dejan Vidic Lazevski: Otroci s čustveno-vedenjskimi težavami: delo z njimi s primeri dobrih praks (1. del)
9.45–10.00 Odmor
10.00–11.30 Dejan Vidic Lazevski: Otroci s čustveno-vedenjskimi težavami: delo z njimi s primeri dobrih praks (2. del)
11.45–13.15 Barbara Mestnik: Med osebno interpretacijo in strokovnim ravnanjem
13.15–14.00 Kosilo
14.00–15.30 Nataša Hanuna: Med mejami in sodelovanjem
15.30–16.00 Zaključek

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena seminarja

32,28 € (za samoplačnike izven VIZ 64,57 €)  

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!