Komunikacija med starši in učitelji

Datum

Torek, 10. januar 2023, med 8.00 in 15.30 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Seminar predstavlja svojevrstno osvežitev na področju dodatnega izobraževanja, ker omogoča predvsem opolnomočenje udeležencev za nepredvidene situacije za delo s starši ter ozaveščanje strokovnih kompetenc na tem področju. Poleg tega omogoča ozaveščanje širine njihovih strokovnih kompetenc ter tudi suverenost v postavljanju meja strokovne pristojnosti. V tem smislu je dobrodošlo sodelovanje tako imenovanih strokovnih timov na šoli, za katere program tudi dodatno spodbuja. Ti so sestavljeni iz svetovalne službe, razrednika in dotičnih učiteljev. 

Cilji seminarja

  • Ozaveščanje načinov in vzorcev komuniciranja, 
  • spoznavanje načinov preokvirjanja vedenjskih vzorcev, 
  • spoznavanje in usvajanje različnih komunikacijskih tehnik,
  • prepoznavanje glavnih težav v komunikaciji,
  • spoznavanje različnih modelov reševanja konfliktov,
  • ozaveščanje strokovnih kompetenc in meja strokovnih pristojnosti.

Izvajalci

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Mirjam Erce Vratuša
profesorica psihologije na Škofijski klasični gimnaziji
Maja Turšič
psihologinja in svetovalna delavka na Škofijski klasični gimnaziji

Vsebinski sklopi seminarja

  • Komunikacijske tehnike;
  • Strokovna identiteta učitelja;
  • Starši in učitelji: sopotniki ali tekmeci?;
  • Skupaj na poti k celostni vzgoji.

Način dela na seminarju

Dejavnosti bodo v veliki temeljile na izkustvenem učenju v obliki delavnic. Udeleženci bodo določene dejavnosti izvajali individualno, določene v manjših skupinah, nekatere skupno. Vključeni bodo elementi transakcijske analize, gestalt pristopi, reševanja problemov se bomo lotili z različnimi tehnikami od 4MAT do igre vlog, grajenje osebnega peskovnika ipd. 

Z izkustveno in delavnično metodo lažje dosežemo ozaveščanje in usvajanje novih komunikacijskih tehnik in vzorcev komunikacije. Ker gre za učenje veščin komuniciranja in s tem razvoj strokovnih kompetenc udeležencev, bo delo individualno (ozaveščanje), v manjših skupinah (trening preokvirjanja vedenjskih vzorcev) in skupno (spoznavanje konceptov). Z novimi znanji bodo udeleženci v svojih vsakodnevnih komunikacijah (s starši in/ali učenci) bolj opolnomočeni in kompetentni v prevzemanju različnih komunikacijskih vlog (tudi v razmejevanju svojih pristojnosti). To pa pripomore h kvalitetnejšemu odnosu vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju. 

Dodana vrednost seminarja

Seminar omogoča predvsem opolnomočenje udeležencev za nepredvidene situacije za delo s straši ter jim pomaga ozavestiti strokovne kompetence na tem področju. Usposobljenost za delo s starši je nekaj, kar strokovni delavci vedno pogrešajo in se zanj nemalokrat čutijo premalo usposobljene. Poleg tega pa jim ta seminar omogoča ozaveščanje širine njihovih strokovnih kompetenc ter tudi suverenost v postavljanju meja strokovne pristojnosti. V tem smislu je dobrodošlo sodelovanje tako imenovanih strokovnih timov na šoli, za katere program tudi dodatno spodbuja. Ti so sestavljeni iz svetovalne službe, razrednika in dotičnih učiteljev.

Urnik seminarja 

7.30–8.00: zbiranje udeležencev

8.00–8.15: uvod v seminar

8.15–9.45: “Strokovna identiteta učitelja” (Mirjam Erce Vratuša)

9.45–9.55: odmor

9.55–11.25: “Komunikacijske tehnike” (Nataša Hanuna)

11.25–11.30: odmor

11.30–13.00: “Starši in učitelji – sopotniki ali tekmeci” (Maja Turšič)

13.00–13.45: kosilo

13.45–15.15: “Skupaj na poti k celostni vzgoji” (vse izvajalke)

15.15–15.30: zaključek

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena seminarja

33,62 € (za samoplačnike izven VIZ 67,24 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!