Od izdelave inštrumentov do elektronske produkcije v učilnici

Datum 

Sreda, 5.  februar 2025, med 8.00 in 16.00

Splošni opis 

Na seminarju bomo preko teorije in prakse razložili, kako nastane zvok v različnih inštrumentih ter kako oblika in vrsta materiala vplivata na to, kako inštrumenti zvenijo. Udeleženci bodo izdelali lastne instrumente iz odpadnih materialov in spoznali, kako lahko zvok, ki ga dobimo iz doma narejenih inštrumentov, obdelamo in obogatimo s pomočjo digitalnih aplikacij.

 

Cilji seminarja 

– Udeleženci skozi eksperimentiranje razumejo princip delovanja različnih tipov instrumentov
– Iz odpadnih materialov kreativno izdelajo lastne inštrumente
– Spoznajo različne programe/aplikacije za snemanje in obdelavo zvoka, ki jih lahko uporabljajo
neposredno v razredu
– Po končanem programu lahko udeleženci s pomočjo aplikacij ustvarjajo lastno glasbo.

 

Izvajalci 

Daniel Eyer

 

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Trobila in pihala: razumevanje, raziskovanje in izdelava
  • Strunski inštrumenti: razumevanje, raziskovanje in izdelava
  • Tolkala: razumevanje, raziskovanje in izdelava
  • Eksperimenti v digitalnem okolju

 

Način dela na seminarju 

Glasbeni pouk ni samo teoretsko znanje, ampak mora vzpostaviti povezavo do prakse. Ko udeleženci preko konkretnih eksperimentov z različnimi materiali spoznajo, kako nastane zvok, lahko to spoznanje uvedejo v prakso izdelave inštrumentov iz različnih materialov.
Udeleženci bodo izdelali lastne instrumente iz odpadnih materialov. S tako izdelanimi inštrumenti bomo v drugem delu seminarja ustvarili zvok in ga prenesli v digitalno okolje. S pomočjo specializiranih aplikacij za snemanje in obdelavo zvoka bomo izpopolnjevali svoje glasbene spretnosti ter širili svojo kreativnost.

 

Dodana vrednost seminarja 

Seminar spodbuja inovativne pristope v glasbenem izobraževanju otrok in mladostnikov, hkrati pa udeležencem omogoča nadaljnje raziskovanje in izražanje lastne kreativnosti.

 

Urnik seminarja 

Natančen urnik delavnic bo objavljen naknadno.

 

Točke za napredovanje 

0,5 točk

 

Cena seminarja 

28,30 € za udeležence iz VIZ (Cena za zunanje udeležence: 70,69 €) 

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!