Vse, kar mora vedeti spremljevalec otroka s posebnimi potrebami

Datum 

Torek in četrtek, 24. in 26. september 2024, med 16.00 in 20.00

Splošni opis 

Spremljevalec igra ključno vlogo pri omogočanju aktivne udeležbe otroka s posebnimi potrebami v učnem procesu. Kot tisti, ki v šoli največ časa preživi z otrokom s PP, je spremljevalec zelo pomemben vezni člen med različnimi strokovnimi delavci v šoli, strokovnjaki in starši.

Spremljevalci za opravljanje svojega dela ne potrebujejo posebne strokovne izobrazbe, kar dostikrat pomeni, da imajo velik manko znanj in izkušenj iz področja razvojne psihologije, pedagogike ter posebnih znanj, ki bi bila potrebna, glede na vrsto posebnih potreb posameznega otroka. V praksi se tako spremljevalci pri svojem delu dostikrat soočajo z velikimi obremenitvami in doživljajo stiske, ki se pojavijo zaradi težavnosti dela z otrokom (fizično ali psihično), velikokrat pa na stiske vpliva tudi prevelik obseg delovnih nalog ali nejasnost/nedorečenost delovnih nalog s strani delodajalca.
Pričujoči seminar smo pripravili z namenom ponuditi spremljevalcem izobraževanje, ki jih bo opolnomočilo iz več vidikov.

 

Cilji seminarja 

– Pri svetovalnih delavcih osvežiti znanje s področja posebnih potreb, spremljevalcem pa predstaviti širino spektra teh
potreb.
– Opolnomočiti spremljevalce in svetovalne delavce za prepoznavanje posebnih potreb.
– Razvijati senzibilnost za delo z učenci in dijaki, hkrati pa tudi občutek za postavljanje meja.
– Predstaviti in z udeleženci razvijati nove, učinkovite in inovativne metode dela z učenci in dijaki.
– Udeležence opolnomočiti za učinkovito komunikacijo znotraj šolskega sistema, s starši in interdisciplinarnimi timi.
– Udeležence naučiti uporabe učinkovite samorefleksije ter jih opolnomočiti za iskanje virov pomoči zanje in za njihove
učence in dijake znotraj šolskega sistema in izven njega.
– Udeležencem bomo predstavili model uspešnega mentorskega procesa.

 

Izvajalci 

 

 

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Skupine otrok s posebnimi potrebami
  • Sodelovanje med spremljevalci, šolo in starši
  • Pričakovanja (do) spremljevalcev
  • Zmorem in bom (izmenjava dobrih praks, reševanje izzivov)

 

Način dela na seminarju 

Na predavanjih in delavnicah bodo udeleženci pridobili osnovno razumevanje zakonodaje, povezane z njihovim delom, spoznali bodo praktično uporabo metod formativnega in celostnega spremljanja, inkluzivne pedagogike ter osvežili znanja s področja specialne pedagogike.
Verjamemo, da je najbolj učinkovito učenje tisto, ki temelji na izkušnjah, vendar pa se zavedamo pomembnosti teoretične osnove. Zato bodo teorijo predstavili praktiki, ki bodo povezali teorijo s praktičnimi primeri, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju in povezavi s stvarnim življenjem udeležencev.

 

Dodana vrednost seminarja 

Program omogoča strokovnim delavcem posodabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Na seminarju bomo predstavili celoten spekter posebnih potreb, ki so regulirane z zakonom, ter del zakonodaje, ki se nanaša na pravice in dolžnosti spremljevalcev ter pravice otrok s posebnimi potrebami.
Razpravljali bomo o vlogi spremljevalca znotraj šolskega sistema, o načinih podpore, ki jih lahko šola nudi spremljevalcem, ter o vprašanjih komunikacije in odločanja v šolskem okolju. Udeleženci bodo na delavnicah pridobili praktično znanje, kako si poiskati vire pomoči, kako uspešno komunicirati in kako postavljati meje.

 

Urnik seminarja 

Natančen urnik predavanj bo sporočen naknadno

 

Točke za napredovanje 

0,5

 

Cena seminarja 

24,63 € za udeležence iz VIZ (Cena za zunanje udeležence: 60,97 €) 

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!