Prvi koraki v svet branja in pisanja – inovativne metode opismenjevanja

Datum 

Torek, 15. oktober 2024, med 8.00 in 16.00

Splošni opis 

Seminar bo pokril širok spekter tem, ki so ključne za uspešno opismenjevanje otrok med prehodom iz vrtca v šolo.
Glavno vprašanje, ki ga bomo naslavljali je, kako v šoli načrtovati in voditi pouk na tak način, da bodo učenci opolnomočeni ter celostno razvijali bralno in pisalno pismenost in se hkrati tudi celostno osebnostno razvijali.

 

Cilji seminarja 

– Pregled in razumevanje najnovejših spoznanj s področja učenja branja in pisanja.
– Krepitev bralne motivacije in samozavesti pri učencih.
– Razvoj veščin diferenciacije poučevanja.
– izdelava konkretnih didaktičnih materialov za delo v razredu.

 

Izvajalci 

 

 

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Najnovejša spoznanja s področja bralne pismenosti
  • Delavnica izdelave didaktičnih materialov
  • Opismenjevanje v učilnici v naravi

 

Način dela na seminarju 

Udeleženci bodo spoznali primere dobre prakse inovativnega pristopa opismenjevanja in za svoj razred izdelali nekaj konkretnih didaktičnih materialov ter s tem pridobili nova znanja in veščine za nadaljnje samostojno raziskovanje in razvijanje bralne in pisalne pismenosti učencev.

V drugem delu seminarja bomo predstavili praktične dejavnosti iz področja opismenjevanja, ki jih lahko izvajamo v učilnici v naravi. V sklopu delavnice izdelovanja lastnih didaktičnih materialov za opismenjevanje pa bodo udeleženci pridobili znanja in veščine za kompetentno poučevanje branja in pisanja, ki mora temeljiti na zavedanju razvojnih značilnosti otrok predšolskega obdobja in prve triade osnovne šole.

 

Dodana vrednost seminarja 

Udeleženci bodo spoznali inovativne pristope k opismenjevanju, ki spodbujajo motivacijo in zanimanje učencev za branje in pisanje.

 

Urnik seminarja 

Natančen urnik seminarja bo sporočen naknadno.

 

Točke za napredovanje 

0,5 točk

 

Cena seminarja 

29,49 € za udeležence iz VIZ (Cena za zunanje udeležence: 73,41 €) 

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!