Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje

Datum 15., 22. in 29. 9. 2020 (Seminar se lahko delno ali v celoti izvede na daljavo.) Splošni opis Strokovne delavce želimo opremiti z jasnimi in praktičnimi načini, kako naj pri svojih učencih razvijajo kompetence 21. stoletja, pri čemer si …

Read More

Glas učenca. Participativni načini poučevanja in učenja

Datum NOV TERMIN – 13. 4. (9.00–13.00), 14. 4. (9.00–13.00) in 6. 5. (15.00–19.00) 2021 (Seminar bo izveden na daljavo.) Splošni opis S programom želimo spodbuditi sodelovalne oziroma participativne pristope učenja in poučevanja v šolskem razredu in tudi v drugih …

Read More