Filozofija športa

Razumevanje pomena in funkcije fenomena športa v sodobnem svetu.

Datum

Torek, 12. december 2023, med 8.00 in 16.00  ODPOVEDANO

Splošni opis

Filozofiranje o športu se morda zdi nepotrebno teoretiziranje, saj je šport predvsem nekaj praktičnega. Toda, ne gre le za šport, gre za človeka. Šport ne potrebuje teorij, človek je tisti, ki mu stvari ne dajo miru, dokler jih ne razume. Šport v sebi skriva bogastvo različnih idej, konceptov in pojmov: to so tiste stvari, ki vodijo šport, čeprav šport tega ne ve. Pogosto tega ne vedo niti tisti, ki se dnevno srečujejo s športom. Dlje ko se nekdo ukvarja s športom, bolj spoznava, da šport sam presega zgolj merljivo in izračunljivo, sodobni empirični znanosti dostopno polje spoznanja. Izkušen človek namreč spoznava, da tega, kaj je šport, zakaj je šport in kakšen je dober šport, ni mogoče izmeriti ali izračunati. Lahko pa o tem razmišljamo, to argumentiramo. Zato je cilj seminarja udeležence seznaniti z nekaterimi temeljnimi področji in filozofskimi vprašanji športa, ter ponuditi odgovore nanje. Ob tem se bodo udeleženci seznanili s filozofsko metodo raziskovanja, ki omogoča nove uvide v razumevanje pomena in funkcije fenomena športa v sodobnem svetu.  

Vsebina programa zajema temeljna področja filozofije športa, ki so: vprašanje po bistvu športa, odnos med človekom in športom, odnos med športom in igro, odnos telo-duh v športu, olimpizem, etiko in estetiko športa. 

Cilji seminarja

 • Seznaniti se s humanistično metodo raziskovanja v športu. 
 • Spoznati različne filozofske interpretacije športa. 
 • Razmisliti o pomenu športnih tekmovanj in odnosu tekmovanj do igre. 
 • Premisliti nekatera protislovja in paradokse sodobnega športa. 
 • Seznaniti se z vlogo uma v športnem delovanju. 
 • Premisliti odnos med športnim spektaklom in umetnostjo. 
 • Seznaniti se z osnovami psihoanalitične interpretacije športa ter pomenom za odnos med športnikom in učiteljem/trenerjem. 
 • Spodbujanje refleksije o fenomenu športa v sodobnem svetu.

Vsebinski sklopi seminarja

 • Uvod v filozofijo športa 
 • Kaj je šport? Iskanje bistva športa 
 • Problem telesa in duha oz. kaj nam kognitivna znanost lahko pove o športu 
 • Šport in igra 
 • Psihoanalitska interpretacija športa 

Izvajalci

dr. Olga Markič
predavateljica na ljubljanski Filozofski fakulteti na Oddelku za filozofijo
Mitja Uršič
učitelj športne vzgoje na osnovni šoli
mag. Roman Vodeb
kritični mislec
dr. Jernej Pisk
profesor filozofije na Škofijski klasični gimnaziji in predsednik Slovenskega društva za filozofijo športa

Način dela na seminarju

Prek petih glavnih sklopov vsebinskih predavanj in dialoga z in med udeleženci bomo gradili širše in globlje razumevanje športa. Danes šport še zdaleč ni več zgolj praktična dejavnost, pač pa je izredno pomemben družbeni fenomen, z izrednimi pedagoškim, ekonomskim in političnim vplivom. Zato se tudi od učiteljev športa in trenerji zahteva, da športa ne poznajo le v obliki ‘športnih vaj’, pač pa razumejo njegov širši družbeni koncept in globlji pomen. Ob aktivnem dialogu s predavatelji se bodo udeleženci že tekom programa preizkusili in brusili v lastnem razumevanju športa. To pa bodo nadgradili z poznavanjem svetovno najbolj uveljavljenih teorij iz področja filozofije športa. 

Urnik seminarja 

Urnik bo objavljen naknadno.

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

36,45 € (za samoplačnike izven VIZ 72,89 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!