Sodobna učna tehnologija pri pouku v glasbeni šoli

Datum 

Sreda, 24. januar 2024, med 8.00 in 16.00

Splošni opis in cilji seminarja 

Družbeno distanciranje nas je grobo prisililo v poučevanje na daljavo in prilagoditev digitalnim medijem, a nam je sčasoma razkrilo tudi njihove presenetljivo ustvarjalne in uporabne plati. Z vrnitvijo v šole bi jih bilo škoda popolnoma zanemariti in ne izkoristiti na novo odkritih moči digitalnega sveta. 

Zato bomo na tem seminarju udeležencem predlagali, da jim digitalni mediji niso samo skrajni izhod v sili, ko poučevanje v živo ni mogoče, ampak da jih smiselno uporabljajo tudi naprej. Če jih razumemo kot enega izmed pripomočkov za poučevanje s svojimi prednostmi in slabostmi, lahko uporabljeni v prave namene pouk zelo obogatijo. 

Mogoče je na prvi pogled videti, kot da zdajšnja situacija zahteva popolnoma nove pristope in prijeme. Res je treba najti predvsem drugačne tehnične rešitve, a ne pozabimo na osnovne didaktične prijeme in kakovosten odnos, ki deluje tako v živo kot tudi pri poučevanju na daljavo. 

Program je zelo konkreten, vse vsebine je mogoče neposredno prenesti v lastno poučevanje.

 Cilji seminarja 

  • Udeleženci programa spoznajo različne programe, ki jih lahko uporabljajo neposredno v razredu. 
  • Po končanem programu lahko udeleženci s pomočjo aplikacij ustvarjajo lastno glasbo. 
  • Udeleženci bodo znali uporabljati mobilne telefone kot didaktično orodje v razredu. 

Izvajalci 

Daniel Eyer
ravnatelj Glasbene šole Matije Tomca
Barbara Verhovnik
učiteljica klavirja v Glasbeni šoli Nazarje
Tine Bec
učitelj glasbene teorije v Glasbeni šoli Matije Tomca

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Nove IKT metode pri poučevanju glasbe, 
  • IKT pri individualnem pouku glasbe, 
  • IKT pri skupinskem pouku glasbe, 
  • vpliv IKT na glasbeno šolstvo. 

Način dela na seminarju 

Skupaj bomo preizkusili predstavljene programe na svojih napravah in tako neposredno spoznali in reševali različne težave, ki se lahko pojavijo v razredu pri delu z IKT. 

Udeleženci prejmejo zbirko orodij z različnimi mobilnimi aplikacijami in programi, s katerimi lahko svoje poučevanje naredijo sodobnejše, prožnejše in bolj dinamično. 

Dodana vrednost seminarja 

Ker bodo udeleženci vse programe uporabljali na samem tečaju, bodo lahko novo pridobljeno znanje uporabili neposredno v razredu. Po eni strani spoznavajo programe kot uporabniki, po drugi strani pa vidijo didaktične možnosti, kako programe predstaviti učencem. 

Urnik seminarja

7:30-8.00 Zbiranje

8.00-8.15 Uvod

8.15-9.45: Tine Bec “Nauk o glasbi preko ekrana”

9.45-9.55 Odmor

9.55-11.25 Barbara Verhovnik: “IKT pri individualnem pouku glasbe”

11.25-11.30 Odmor

11.30-13.00 Daniel Eyer: “Nevarnosti in priložnosti IKT pri pouku glasbe” – 1. del

13.00-13.45 Kosilo

13.45-15.15: Daniel Eyer “Nevarnosti in priložnosti IKT pri pouku glasbe” – 2. del

15.15-15.30 Zaključek

 

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

39,93 € (za udeležence iz VIZ in zunanje) 

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!