Etika športa

(Ne)etične športne poteze kot vzgled mladim.

Datum

Sreda, 6. marec 2024, med 8.00 in 16.00  

Splošni opis

Etika športa je osrednja disciplina filozofije športa. Obenem je tudi najbolj na očeh javnosti, saj o (ne)etičnih potezah dnevno poslušamo preko medijev. Poleg tega domnevna nemoralnost na športnem tekmovališču izniči športne dosežke. Še več: uspešne športnike dajemo mladim za zgled, zato od njih pričakujemo visoka moralna merila. Toda, ko pridemo do vprašanja, kaj sploh je etika in zakaj nekaj je in nekaj drugega ni etično, pogosto nastane tišina. V športu (med učitelji, trenerji, funkcionarji) kronično primanjkuje filozofskih osnov moralnega presojanja. Del te vrzeli poskuša zapolniti pričujoči seminar. 

Vsebina programa zajema temeljna področja etike kot filozofske discipline ter aplikacijo etičnih norm na različna področja športa. 

Cilji seminarja

  • Seznaniti se z osnovami etike, ter glavnimi skupinami moralnih teorij. 
  • Razmisliti o vlogi in pomenu etike v športu. 
  • Spoznati vlogo športa kot sredstva moralne vzgoje. 
  • Soočenje z nekaterimi osrednjimi sodobnimi etičnimi in bioetičnimi dilemami v športu. 
  • Seznaniti se s posebno, športu lastno etiko – fair playem. 
  • Spoznati posebnosti moralnega razvoja športnika..

Vsebinski sklopi seminarja

  • Moralne teorije in osnove etike športa 
  • Nekatere moralne dileme športa 
  • Etika v športnih igrah 
  • Moralno razsojanje pri zaukazani nešportnosti

Izvajalci

dr. Olga Markič
predavateljica na ljubljanski Filozofski fakulteti na Oddelku za filozofijo
mag. Roman Vodeb
kritični mislec
dr. Jernej Pisk
profesor filozofije na Škofijski klasični gimnaziji in predsednik Slovenskega društva za filozofijo športa

Način dela na seminarju

Francoski eksistencialistični filozof in literat Albert Camus je nekoč izjavil: “Vse kar vem o etiki, sem se naučil iz igranja nogometa v mladih letih.” Ustanovitelj olimpijskih iger moderne dobe Pierre de Coubertin pa je izjavil: “Mišice so sredstvo moralne vzgoje.” Ker se v športu neprestano soočamo z moralnimi dilemami, ki zahtevajo etično presojanje, se bomo tudi v sklopu seminarja soočili z nekaterimi temeljnimi etičnimi koncepti in dilemami v športu. Prek treh glavnih sklopov vsebinskih predavanj in dialoga z in med udeleženci bomo gradili širše in globlje razumevanje športa, ter posebej pomen etike v športu.  

Seminar je zastavljen tako, da bomo preko praktičnih primerov etičnih dilem v športu prepoznavali teoretična filozofska in etična ozadja. Seminar torej povezuje teorijo s prakso, in ob tem udeležence vabi v aktivni dialog in premislek s predstavljenimi teorijami in predavatelji. S tem bodo boljše razumeli etična izhodišča za moralno presojanje v športu. 

Urnik seminarja 

7.30–8.00 Zbiranje ob kavi8.00–8.15 Uvodni pozdrav8.15–9.45 Moralne teorije in osnove etike športa (dr. Jernej Pisk)9.45–10.00 Odmor10.00–11.30 Nekatere moralne dileme športa (dr. Jernej Pisk) 11.45–13.15 Etika v športnih igrah: (dr. Olga Markič) 13.15–14.00 Kosilo14.00–15.30 Moralno razsojanje pri zaukazani nešportnosti (mag. Roman Vodeb)
15.30–16.00 Zaključek

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

27,70 € (za samoplačnike izven VIZ 55,39 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!