Vzgoja aktivnega državljana skozi prizmo kritičnega mišljenja

Datum 

Torek, 21. november 2023, med 8.00 in 16.00 ODPOVEDANO

Splošni opis 

Seminar se posveča osnovam in praktičnim izpeljavam kritičnega mišljenja kot drže aktivnega državljanstva v sodobni družbi. Vsebinsko se bomo posvetili področjem logike in še posebej zmotam v argumentiranju. Nato bo na vrsto prišla tudi retorika in različne vrste sklepanj, ki jih lahko uporabimo v naših govorih ali besedilih. Eden izmed delov seminarja pa bo posvečen tudi kritičnemu razmisleku o samem kritičnem mišljenju, kar je precej svojevrstna tematika. 

Pri praktičnih izpeljavah kritičnega mišljenja si bomo na različnih delavnicah ogledali primere predvsem iz sveta medijev, sodobne kulture in politike. 

Cilji seminarja 

  • Boljše prepoznavanje skritih napak v izraženih mnenjih. 
  • Opolnomočenost za sestavljanje močnih argumentov. 
  • Razumevanje narave kritičnega mišljenja. 
  • Spodbujanje refleksije o aktualnih dogodkih. 

Izvajalca 

dr. Jernej Pisk
profesor filozofije in športa na Škofijski klasični gimnaziji
dr. Tadej Rifel
Samostojni raziskovalec in učitelj v Zavod Kajžica, montessori za male in velike

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Vloga logike pri razmišljanju; 
  • Zmote v argumentiranju; 
  • Veščina retorike; 
  • Kritično mišljenje; 
  • Mediji in sodobna kultura. 

Način dela na seminarju 

Prek predavanj in delavnic, ki bodo smiselno razporejene na dva obsežnejša dela, bomo na seminarju najprej postavili temelje za razumevanje fenomena kritičnega mišljenja. Še posebej bomo pozorni na specifičnost šolskega konteksta, tudi z oziroma na konkretne izkušnje udeležencev. V drugem delu pa bomo omenjene osnove razširili s pomočjo aktualnih družbeno političnih tematik, ob katerih bomo z različnimi vajami preverjali moč argumentov, veljavnost logičnih sklepanj ter nenazadnje podali tudi kritične odzive. Udeleženci se bodo torej že tekom seminarja preizkusili v tem, kako razvita je njihova kritičnost mišljenja. 

Dodana vrednost seminarja 

O samem kritičnem mišljenju je bilo v slovenskem šolskem prostoru izrečenega že veliko. Nekoliko drugače je z uresničevanjem določenih sistemskih rešitev, ki se le počasi prebijajo v realnost slovenskih šol. Zato bo seminar ponudil vrnitev k osnovam in je zato posebej primeren za učitelje in strokovne delavce, ki zase ocenjujejo, da nimajo dovolj znanja in veščin, da bi lahko učinkovito spodbujali razvoj kritičnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih. 

Urnik seminarja 

Urnik seminarja bo znan naknadno.

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

39,76 € (za samoplačnike izven VIZ 79,52 €) 

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!