250+ zaposlenih

Z novimi pedagoškimi enotami je zavod postal precej velika izobraževalna ustanova, ki danes zaposluje več kot 250 delavcev. Večino zaposlenih predstavlja pedagoško osebje, ob njih pa so v zavodu zaposleni tudi raziskovalci, mladi učitelji na usposabljanjih ter administrativno in drugo podporno osebje v skupnih službah.

Delite vsebino!