V razredih se učimo, v naravi se (na)učimo. Spodbujanje učenja na prostem

Datum

Sreda in četrtek, 19. in 20. april 2023, med 8.00 in 16.00 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Učilnica v naravi kot pedagoški koncept učencem ponuja vsebine v zunanjem okolju in predstavlja podaljšek klasične učilnice. Učenje iz učbenikov ter spoznavanje okolja s pomočjo slik ni dovolj efektivno oziroma ne zajema celostnega izobraževanja. Otroci za razvoj v celovite osebnosti potrebujejo izkustveno učenje. Med učenjem izven šolskega poslopja poteka neposredna interakcija z naravo, doživljanje izkušenj je bolj povezano, učna snov pa pridobi na pomenu, če je obravnavana v naravnem okolju. Ena glavnih prednosti uporabe zunanjega okolja je, da otrokom zagotavlja prostor in prosto gibanje.

Cilji seminarja

 • Spodbujanje izkustvenega učenja na prostem, 
 • omogočanje izvajanja učnih ciljev rednega pouka razredov ali oddelkov podaljšanega bivanja v naravi, 
 • seznanitev s prednostmi učenja v naravi (krepitev socialnih kompetenc in praktičnih spretnosti učencev), 
 • pridobitev neposredne izkušnje poučevanja v učilnici v naravi (motivacija, izvedba, evalvacija).

Izvajalci

Klemen Banko
koordinator Učilnice v naravi na OŠ Alojzija Šuštarja
Dragica Radojevič
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
mag. Petra Erjavec
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Uroš Kermavt
učitelj športa na OŠ Alojzija Šuštarja
Marko Novak
učitelj razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Andreja Perdih
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Tina Žniderič
učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja

Vsebinski sklopi seminarja

 • Osnovne značilnosti učenja na prostem;
 • Družboslovje v učilnici v naravi;
 • Naravoslovje v učilnici v naravi;
 • Priprava učne vsebine;
 • Izvedba učnih ur;
 • Outdoor kosilo;
 • Refleksija in analiza.

Način dela na seminarju

Učitelji bodo na seminarju spoznali osnovna načela pedagoške metode učilnice v naravi (UVN), in sicer po korakih, ki so nujni za delo v učilnici na prostem. Ključna pri tem bo demonstracija primerov s strani učiteljev praktikov na delavnicah. Hkrati bodo imeli udeleženci seminarja priložnost, da tudi sami pripravijo in izvedejo primer konkretne učne ure v realnem okolju (razred). 

Tako kot sam program UVN bo tudi seminar temeljil na izkušnji udeležencev. Verjamemo, da si tisto, kar sami izkusimo, najbolje zapomnimo. Učitelji bodo na seminarju od blizu spremljali dejavnosti učenja na prostem, hkrati pa se bodo tudi sami preizkusili v vlogi izvajalcev. Posledično se bodo opolnomočeni odpravili v lastna šolska okolja, kjer bodo začeli z vpeljevanjem metod poučevanja UVN. 

Dodana vrednost seminarja

Seminar UVN ponuja vrsto možnosti za uresničevanje medpredmetnega povezovanja in izvajanja vsebinskih modulov. Nadalje gre za vzpostavljanje odprtega okolja medsebojnega sprejemanja in sodelovanja. ki omogoča razreševanje morebitnih napetosti znotraj določene skupine ali razreda. Vse to bomo dosegli s prenosom znanja in izkušenj iz prakse v prakso, kar je nekako naše glavno vodilo. Konkretneje pa to pomeni, da bodo učitelji izvajalci sami vsak na svojem predmetnem in strokovnem področju predstavili tiste nove pristope, ki bodo v pomoč udeležencem pri njihovi pedagoški praksi. Hkrati učitelji izvajajo vsebine tako, da združujejo področja različnih disciplin in strok. 

Časovna izvedba programa 

Sreda, 19. 4. 

8.00–8.30: Zbiranje ob kavi in čaju  

8.30–8.35: Uvodni pozdrav  

8.35–10.00: Osnovne značilnosti učenja na prostem (Dragica Radojevič in Klemen Banko) 

10.00–10.30: Predstavitev učilnice v naravi v živo (Klemen Banko) 

10.30–10.45: Odmor 

10.45–12.15: Primeri naše prakse dela na prostem (Dragica Radojevič, Andreja Perdih, Petra Erjavec, Marko Novak, Tina Žniderič in Klemen Banko) 

12.15–13.00: Kosilo 

13.15–14.45: Izvedba konkretne delavnice z učno vsebino na prostem za udeležence kot učence izvedba 2×45 min (Petra Erjavec, Uroš Kermavt, Dragica Radojevič in Klemen Banko) 

14.45–15.00: Odmor 

15.00–16.00: Delo v skupinah: udeleženci se razdelijo v skupine glede na specifiko poklica. Pripravijo učno pripravo za konkretno vsebino, ki jo bodo izvajali naslednji dan.  (Andreja Perdih in Tina Žniderič) 

Četrtek, 20. 4. 

8.00–9.00: Priprava in preverjanje materialov in vsebin za izvedbo ure v razredu   

9.00–9.45: Skupinska dinamika (Klemen Banko)   

9.45–10.00: Odmor 

10.00–10.45: Opazovanje razredov pri izvedbi ure na prostem (skupine, ki pripravljajo program za uro)  

10.55–11.40: Izvedbi ure na prostem (delovne skupine, ki pripravljajo program za uro)  

11.45–12.00: Evalvacija skupine po izvedbi  

12.00–14.00: Priprava kosila na prostem (vodi Uroš Kermavt) 

14.00–14.45: Delavnica opb izvedba/opazovanje (udeleženci, Tina Žniderič in Klemen Banko)  

14.45–15.30: Refleksija in zaključek 

Točke za napredovanje

1 kreditna točka

Cena seminarja

67,87 € (za samoplačnike izven VIZ 135,74 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

Delite vsebino!