Učilnica v naravi: Kar izkusim, si zapomnim

Datum

16. in 17. oktober 2019

Splošni opis

Učilnica v naravi kot pedagoški koncept učencem ponuja vsebine v zunanjem okolju in predstavlja podaljšek klasične učilnice. Učenje iz učbenikov ter spoznavanje okolja s pomočjo slik ni dovolj efektivno oziroma ne zajema celostnega izobraževanja. Otroci za razvoj v celovite osebnosti potrebujejo izkustveno učenje. Med učenjem izven šolskega poslopja poteka neposredna interakcija z naravo, doživljanje izkušenj je bolj povezano, učna snov pa pridobi na pomenu, če je obravnavana v naravnem okolju. Ena glavnih prednosti uporabe zunanjega okolja je, da otrokom zagotavlja prostor in prosto gibanje.

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

 

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Učenje v naravi je bistveno za celostni razvoj učencev, saj

ponuja priložnosti za raziskovanje;

 • omogoča pridobivanje neposrednih izkušenj;
 • spodbuja radovednost ter vključuje različne pristope k reševanju problemov v realnih situacijah;
 • razvija zmožnost prilagajanja različnim okoliščinam in krepi čut za skupinsko delo;
 • omogoča, da učenci postanejo bolj dovzetni za prepoznavanje nevarnosti in tveganj ter pozorni na spremembe, ki se dogajajo v naravi;
 • spodbuja skrb za okolje in družbeno odgovorno ravnanje ter spoštovanje do ljudi, narave in vsega, kar živi;
 • razvija samozavedanje, zaupanje in samospoštovanje;
 • omogoča razvoj komunikacijskih spretnosti;
 • pomaga pri gibalnem razvoju (tako pri fini kot grobi motoriki).

Izvajalci

Klemen Banko
koordinator Učilnice v naravi na OŠ Alojzija Šuštarja
Dragica Radojevič
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Marija Kušar
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Ela Rupert
učiteljica angleščine na OŠ Alojzija Šuštarja
Petra Erjavec
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Uroš Kermavt
učitelj športa na OŠ Alojzija Šuštarja

Vsebinski sklopi seminarja

 • Osnovne značilnosti učilnice v naravi;
 • Celostni pristop k naravi;
 • Dinamike skupinskega dela;
 • Medpredmetno povezovanje;
 • Primeri dobrih praks iz družboslovja in naravoslovja;
 • Spoznavanje korakov za delo v učilnici na prostem.

Način dela na seminarju

Uvodnemu bolj splošnemu predavanju, ki služi kot vstop v svet učilnice v naravi, bodo sledile interaktivne delavnice, ki bodo prikazale dobre prakse učenja v naravi. Udeleženci bodo imeli priložnost aktivno slediti dejavnostim in jih sooblikovati, in sicer tako tiste v dopoldanskem času pouka kot tudi v času podaljšanega bivanja. Z nami na seminarju bodo tudi učitelji iz Norveške, kjer je učenje v naravi že dolgo del običajnega šolskega programa.

Dodana vrednost seminarja

Eden od poudarkov Osnovne šole Alojzija Šuštarja je stik z naravo, učenje v naravnem okolju in razvijanje koncepta učilnice v naravi. Ob šolski stavbi je veliko zelenih površin, ki skupaj sestavljajo učilnico v naravi. To sta v osnovi:

 • šolski zelenjavni vrtički in sadovnjak,
 • šolska učilnica v naravi (prostor, ki v naravnem okolju nudi minimalne standarde za izvajanje pouka zunaj).

Izvajalci seminarja so učitelji na omenjeni osnovni šoli. Z veseljem bodo predstavili pridobljene izkušnje iz učilnice v naravi, ki bodo udeležencem v konkretno spodbudo za njihovo delo.

Cena seminarja

70 € (vključeno kosilo za oba dneva)

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

Delite vsebino!