Komunikacija med starši in učitelji

Datum

13. oktober 2021 (od 8. do 15. ure)

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Seminar predstavlja svojevrstno osvežitev na področju dodatnega izobraževanja, ker omogoča predvsem opolnomočenje udeležencev za nepredvidene situacije za delo s starši ter ozaveščanje strokovnih kompetenc na tem področju. Poleg tega omogoča ozaveščanje širine njihovih strokovnih kompetenc ter tudi suverenost v postavljanju meja strokovne pristojnosti. V tem smislu je dobrodošlo sodelovanje tako imenovanih strokovnih timov na šoli, za katere program tudi dodatno spodbuja. Ti so sestavljeni iz svetovalne službe, razrednika in dotičnih učiteljev.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

  • ozavestili načine in vzorce komuniciranja,
  • spoznali načine preokvirjanja vedenjskih vzorcev,
  • spoznali in usvojili različne komunikacijske tehnike,
  • prepoznali glavne težave v komunikaciji,
  • spoznali različne modele reševanja konfliktov,
  • ozavestili strokovne kompetence in meje strokovnih pristojnosti.

Izvajalci

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Mirjam Erce Vratuša
profesorica psihologije na Škofijski klasični gimnaziji
Maja Turšič
PSIHOLOGINJA IN SVETOVALNA DELAVKA NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI

Vsebinski sklopi seminarja

  • Komunikacijske tehnike;
  • Strokovna identiteta učitelja;
  • Starši in učitelji: sopotniki ali tekmeci?;
  • Skupaj na poti k celostni vzgoji.

Način dela na seminarju

Dejavnosti bodo v veliki meri temeljile na izkustvenem učenju v obliki delavnic. Udeleženci bodo nekatere dejavnosti izvajali individualno ali v manjših skupinah, nekatere skupno. Vključeni bodo elementi transakcijske analize, gestalt pristopi, reševanja problemov se bomo lotili z različnimi tehnikami od 4MAT do igre vlog, grajenje osebnega peskovnika ipd. Z izkustveno in delavnično metodo lažje dosežemo ozaveščanje in usvajanje novih komunikacijskih tehnik in vzorcev komunikacije. Ker gre za učenje veščin komuniciranja in s tem razvoj strokovnih kompetenc udeležencev, bo delo individualno (ozaveščanje), v manjših skupinah (trening preokvirjanja vedenjskih vzorcev) in skupno (spoznavanje konceptov).

Dodana vrednost seminarja

Usposobljenost za delo s starši je nekaj, kar strokovni delavci vedno pogrešajo in se zanj nemalokrat čutijo premalo usposobljene. Z novimi znanji bodo udeleženci v svojih vsakodnevnih komunikacijah (s starši in/ali učenci) bolj opolnomočeni in kompetentni v prevzemanju različnih komunikacijskih vlog (tudi v razmejevanju svojih pristojnosti). To pa pripomore h kvalitetnejšemu odnosu vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju.

Cena seminarja

33,30 €

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!