Kaj je Zavod sv. Stanislava?

Zavod sv. Stanislava je izobraževalna ustanova. Znotraj zavoda deluje 6 pedagoških enot od vrtca do študentskega doma. Poslanstvo zavoda se glasi: “Iz vere, upanja in ljubezni v dialogu s svetom ustvarjati pogoje za celovito osebnostno rast posameznika v skupnosti, da bi živel v polnosti in sooblikoval boljši svet.” V sledenju začrtanemu poslanstvu razvijamo pedagoški pristop, ki se v prvi vrsti usmerja v posameznika in želi v polnosti razviti njegove potenciale, želi omogočati, da bi se razvijal kar najbolj celostno.

V tem smislu je bolj pravo vprašanje kot kaj je Zavod sv. Stanislava, predvsem kdo je Zavod sv. Stanislava. In Zavod sv. Stanislava smo predvsem vsi, ki v njegovih prostorih poučujemo, se učimo ter jih obiskujemo. Skupnost pa želimo graditi tudi z vsemi udeleženci seminarjev in drugih izobraževanj, ki jih pripravljamo, da bi tako kar najbolje sledili motu, ki smo si ga zastavili za naša izobraževanja:

“Iz prakse za prakso, da bi ljudem pomagali razvijati se v polnosti.”

 


 

Zavod sv. Stanislava v nekaj številkah

250+ zaposlenih

Z novimi pedagoškimi enotami je zavod postal precej velika izobraževalna ustanova, ki danes zaposluje več kot 250 delavcev. Večino zaposlenih predstavlja pedagoško osebje, ob njih pa so v zavodu zaposleni tudi raziskovalci, mladi učitelji na usposabljanjih ter administrativno in drugo podporno osebje v skupnih službah.

1.500+ otrok in mladih

Število otrok in mladih, ki jih dnevno srečujemo v zavodu, je resnično veliko. Največji delež predstavljata gimnazija s 650 dijakinjami in dijaki ter osnovna šola s 450 učenkami in učenci. Skupaj z ostalimi enotami se število otrok in mladih, ki dnevno prestopa prag ustanove, povzpne na več kot 1.500.

100+ let izkušenj

Pouk se je v Zavodu sv. Stanislava pričel že davnega leta 1905. Tako je zavod ena najstarejših ustanov, v katerih se je kot učni jezik pričela uporabljati slovenščina. Leta 1913 je v zavodu potekala prva splošna matura, ki je bila v celoti v slovenskem jeziku. Gradimo in smo inovativni torej na bogati tradiciji.

6 pedagoških enot

Zavodski vsakdan je zelo pester in raznolik. Znotraj zavoda delujejo: Vrtec Dobrega pastirja, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom, Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca in Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava.

13 različnih izobraževanj

Po šestih letih izkušenj z izvajanjem seminarjev za pedagoške delavce pripravljamo v šolskem letu 2022/2023 13 različnih izobraževanj s področij, na katerih smo v zadnjih letih naredili največji napredek. Vsa izobraževanja imajo v ozadju željo omogočati celostno rast posameznika, se pa pri tem osredotočajo na različne segmente pedagoškega dela.

20+ pedagoških delavcev

Ker verjamemo, da pravo dodano vrednost naših izobraževanj dajejo prav izkušnje iz prakse, so vsa izobraževanja pripravljena tako, da jih v največji meri sooblikujejo pedagoški delavci s svojimi praktičnimi izkušnjami. Na seminarjih, ki jih ponujamo, bo sodelovalo več kot 20 učiteljic in učiteljev, ki bodo z udeleženci ob teoretičnih uvidih delili predvsem svoje dobre prakse.

Zakaj na seminar v Zavod sv. Stanislava?

Ker bodo pedagoški delavci ob udeležbi lahko pridobili uporabne veščine in znanja:

“Iz prakse, za prakso.”

Precej izkušenj imamo z udeležbo na seminarjih doma in v tujini. V zadnjih letih se je preko programa Erasmus+ več kot 80 pedagoških delavcev udeležilo različnih strokovnih izobraževanj v tujini. Na podlagi vseh teh izkušenj vemo, kaj si želimo, ko se sami udeležimo izobraževanj. V stiku z drugimi smo tudi intenzivno reflektirali lastno prakso in identificirali področja, na katerih smo uspešni, ki bi jih lahko delili z drugimi.

Naši seminarji so torej plod razmisleka o tem, katere so tiste stvari, ki jih lahko pokažemo tudi drugim, in pa razmisleka o tem, kakšna izobraževanja so našim pedagoškim delavcem najbolj koristna, uporabna in zanimiva. Ob tem bi posebej izpostavili tri vidike.

Celovita oskrba

Vsak izmed pripravljenih seminarjev v ceni kotizacije vključuje tudi vse potrebno za udeležbo na izobraževanju. Priskrbljena bodo vsa gradiva, poskrbljeno bo za kavo in prigrizek med odmori ter kosilo, udeležencem pa bo na voljo tudi brezplačno parkirišče.

Praktičnost

Vsi seminarji potekajo v kombinaciji predavanj in praktičnih delavnic, pri katerih so udeleženci sami aktivni. Izobraževanja izvajajo pedagoški delavci, ki velik poudarek namenjajo predstavitvi lastnih praks. Seminarji so zasnovani z mislijo na pedagoške delavce, ki bi želeli slišano in preizkušeno prenesti v svoje učilnice.

Mreženje

Seminarjev v Zavodu sv. Stanislava se udeležujejo izključno pedagoški delavci. Ker imajo udeleženci po naših izkušnjah  željo po medsebojnem povezovanju, je del vsakega izobraževanja tako ali drugače namenjen tudi predstavitvi udeležencev in njihovih dobrih praks. Ob vsaki izvedbi seminarja je mogoče tudi nekoliko podrobneje spoznati sam Zavod sv. Stanislava oziroma katero od njegovih enot.

Pretekle izkušnje

Vas morda zanima, kako so potekali seminarji v Zavodu sv. Stanislava v preteklih letih? S seminarji smo se intenzivno pričeli ukvarjati v šolskem letu 2016/2017. V tem času smo izvedli lepo število različnih seminarjev, ki se jih je skupaj udeležilo več kot 250 udeležencev. Novice o preteklih izobraževanjih si lahko ogledate na spletnih straneh našega Inštituta za raziskave in evalvacijo šolstva.

Arhiv izobraževanj

Mnenja udeležencev preteklih izobraževanj

Navdihujoče

Hvala za navdih. Najbolj mi ostaja poudarek na odnosu. Kako biti bolj človek do ljudi, ki so ti zaupani? Na kakšen način izkopati otrokove potenciale? Želim si, da bi čim več učiteljev slišalo vsaj kaj od tega in gledalo na otroke s srcem. Hvala!

udeleženec seminarja Razum, srce, roke; oktober 2018

2019-09-13T13:18:03+02:00

udeleženec seminarja Razum, srce, roke; oktober 2018

Hvala za navdih. Najbolj mi ostaja poudarek na odnosu. Kako biti bolj človek do ljudi, ki so ti zaupani? Na kakšen način izkopati otrokove potenciale? Želim si, da bi čim več učiteljev slišalo vsaj kaj od tega in gledalo na otroke s srcem. Hvala!

Praktično in na nivoju

Hvala za čudovit seminar, ki je temeljil na vaših izkušnjah. Vaši seminarji so zares na nivoju in jih vedno priporočam vsakomur.

udeleženec seminarja Učenje v naravi; april 2019

2019-09-13T13:25:22+02:00

udeleženec seminarja Učenje v naravi; april 2019

Hvala za čudovit seminar, ki je temeljil na vaših izkušnjah. Vaši seminarji so zares na nivoju in jih vedno priporočam vsakomur.

Nad pričakovanji

Seminar, poln presežkov, ki mi je dal veliko več, kot sem pričakovala. Tako za moje delo v šoli, predvsem pa za vzgojo svojih otrok. Hvala!

udeleženka seminarja Razum, srce, roke; oktober 2016

2019-09-13T13:23:43+02:00

udeleženka seminarja Razum, srce, roke; oktober 2016

Seminar, poln presežkov, ki mi je dal veliko več, kot sem pričakovala. Tako za moje delo v šoli, predvsem pa za vzgojo svojih otrok. Hvala!

Izjemna skrb gostiteljev

Celoten seminar mi je dal zelo veliko. Usmeritve, potrditve, nova spoznanja, ideje. Najbolj všeč mi je bila delavnica učilnica v naravi in mi je žal, da ni trajala dalj časa. Zelo dobro sem se počutila med zidovi Zavoda sv. Stanislava. Gostitelji so se res lepo potrudili za vse nas udeležence seminarja - zares kapo dol - hvala!!

udeleženka seminarja Razum, srce, roke; januar 2018

2019-09-13T13:22:30+02:00

udeleženka seminarja Razum, srce, roke; januar 2018

Celoten seminar mi je dal zelo veliko. Usmeritve, potrditve, nova spoznanja, ideje. Najbolj všeč mi je bila delavnica učilnica v naravi in mi je žal, da ni trajala dalj časa. Zelo dobro sem se počutila med zidovi Zavoda sv. Stanislava. Gostitelji so se res lepo potrudili za vse nas udeležence seminarja - zares kapo dol - hvala!!

Konkretno in uporabno

Prikaz konkretnih vaj, ki jih lahko sedaj praktično uporabim pri svojem delu.

udeleženka seminarja Celostno spremljanje; januar 2019

2019-09-13T13:26:11+02:00

udeleženka seminarja Celostno spremljanje; januar 2019

Prikaz konkretnih vaj, ki jih lahko sedaj praktično uporabim pri svojem delu.

Primeri dobre prakse

Videla sem primere dobre prakse oz. ideje, kako se lahko izvede zanimiv pouk za učence. 

udeleženka seminarja Učenje v naravi; april 2021

2021-06-10T14:56:45+02:00

udeleženka seminarja Učenje v naravi; april 2021

Videla sem primere dobre prakse oz. ideje, kako se lahko izvede zanimiv pouk za učence. 

Aktivna udeležba

Poskrbljeno je bilo za dobrobit udeležencev, pristope smo imeli možnost preizkusiti že na sami izvedbi seminarja. Izvajalki sta na neprisiljen način poskrbeli za to, da smo bili vsi slišani in aktivno udeleženi. 

udeleženka seminarja Glas učenca; maj 2021

2021-06-10T14:55:33+02:00

udeleženka seminarja Glas učenca; maj 2021

Poskrbljeno je bilo za dobrobit udeležencev, pristope smo imeli možnost preizkusiti že na sami izvedbi seminarja. Izvajalki sta na neprisiljen način poskrbeli za to, da smo bili vsi slišani in aktivno udeleženi. 

Potencial za spremembe

Zelo rada bi (p)ostala del ekipe s tako prodornimi mislimi, ki se ne boji narediti sprememb, čeprav se zdi, da se v sistemu ne da nič spremeniti. Hvala za pogled in izkušnjo čudovitega sveta, ki je del tega, kar se trudim početi.

udeleženka seminarja Razum, srce, roke; januar 2018

2019-09-13T13:19:31+02:00

udeleženka seminarja Razum, srce, roke; januar 2018

Zelo rada bi (p)ostala del ekipe s tako prodornimi mislimi, ki se ne boji narediti sprememb, čeprav se zdi, da se v sistemu ne da nič spremeniti. Hvala za pogled in izkušnjo čudovitega sveta, ki je del tega, kar se trudim početi.

Seminarji v šolskem letu 2022/23

V Zavodu sv. Stanislava pripravljamo 13 seminarjev z različnih področij, s katerimi se intenzivno ukvarjamo in lahko o njih udeležencem predamo nekaj relevantnih informacij ter jim pokažemo naše primere dobre prakse. V nadaljevanju so posamezna izobraževanja podrobneje predstavljena.

Digitalni pouk in digitalnost pri pouku. Primeri učinkovite prakse

Veščine za lažje vstopanje v dialog z mladimi.

(Biti) drug z drugim v izzivih vključevanja migrantov v (slovenske) vzgojno-izobraževalne ustanove

Opolnomočenje strokovnih delavcev za vključevanje priseljencev v naše vzgojno-izobraževalno okolje.

Komunikacija med starši in učitelji

Reševanje konfliktov je pot do zrelega odnosa.

Razum, srce in roke. Prednosti celostne pedagogike

Vzgoja in poučevanje, ki v središče postavlja človeka kot telesno, duševno in duhovno bitje.

Sodobna učna tehnologija pri pouku v glasbeni šoli

IKT pri individualnem in skupinskem pouku glasbe.

Mala šola medijske pismenosti – ODPOVEDANO

Vpeljava medijske pismenosti v kurikul.

Vzgoja aktivnega državljana skozi prizmo kritičnega mišljenja – NOV TERMIN

Osnove in praktične izpeljave kritičnega mišljenja kot drže aktivnega državljanstva v sodobni družbi.

Od sobivanja do inkluzije

Osnovna načela inkluzivne pedagogike in različni vidiki dela z učenci s posebnimi potrebami.

Pretekla izobraževanja

Novice o preteklih izobraževanjih si lahko ogledate na spletni strani Zavoda sv. Stanislava.

Ostanimo v stiku

Upamo, da se vidimo na katerem od naših seminarjev.

Pošiljite sporočilo

  Kaj vas zanima?

  Kontaktne informacije

  Za več informacij se lahko vedno obrnete na nas preko obrazca na vaši levi ali pa nam tudi neposredno pišete na objavljeni elektronski naslov.

  • ZAVOD SV. STANISLAVA
   Štula 23, 1000 Ljubljana
   Slovenija

  • +386(0)1 58 22 167