Izobraževanjem za tuje in slovenske pedagoške delavce, ki jih naš zavod vsakoletno organizira, največjo vrednost dajejo predvsem bogate izkušnje iz lastne prakse, ki jih njihovi izvajalci na njih delite.

S programom želimo vsako leto izpostaviti tiste seminarje, ki dajejo poudarek vašim uspešnim in inovativnim pedagoškim in strokovnim praksam, ter tiste, na katerih lahko predstavite svoja specifična znanja in veščine na vam najbolj ustrezen način.

“Iz prakse za prakso, da bi ljudem pomagali razvijati se v polnosti.”

Vse, ki vas bi zanimala izvedba predavanja, delavnice ali celotnega seminarja v okviru mednarodnih seminarjev in KATIS seminarjev v letu 2023/24, vabimo, da nam svoj interes sporočite preko informativne prijave k sodelovanju za izvajalce do 12. 12. 2022!

Kaj?

Izvedba predavanj(a) ali delavnic(e) v okviru celotedenskih seminarjev za učitelje in druge pedagoške delavce iz tujine (ter Slovenije)

Kdaj?

3.–7. julij 2023 (pon.–pet.) v dopoldanskem času

Kako lahko sodelujete?

Tokrat načrtujemo tri celotedenske mednarodne seminarje, pri katerih lahko s svojimi predavanji ali delavnicami sodelujete v obsegu, ki vam najbolj ustreza.
Pri njihovem snovanju se želimo osredotočiti na sledeča tri široka tematska področja:

  1. Razvijanje talentov učencev
    • ciljano predvsem za osnovne šole, vrtce; gre za predstavitev posebnosti programa/ov naših šol, ki so usmerjene v razvijanje širokih talentov naših učencev; umetniški dnevi/tedni, zborovsko delovanje, različne obšolske dejavnosti …
  2. Dejavnosti za popestritev pouka/pouk na drugačne načine
    • ciljano predvsem za srednje šole ali višje razrede osnovnih šol; projektne naloge, ekskurzije, duhovne obnove/razredni vikendi, podjetništvo, različne obšolske dejavnosti, laboratorijsko delo, prostovoljstvo, uporaba IKT, uporaba drame pri pouku …
  3. Veščine vodenja razreda
    • classroom management, soočanje s stresom, vzpostavljanje skupnosti, pogled na mlade preko njihovih kompetenc, grajenje odnosov …

V kolikor se znotraj teh vsebinskih področij ne počutite nagovorjeni, pa so vaši lastni predlogi vsekakor nadvse dobrodošli.

Obseg

Obseg vašega izvajanja v okviru posameznega seminarja je po dogovoru (od 1 pedagoške ure do seminarja v celoti). V celoti vsak od seminarjev traja pet dni, vsak dan po 4 pedagoške ure (v dopoldanskem času).

Jezik

Angleščina

Kaj?

Izvedba predavanj(a) ali delavnic(e) v okviru seminarjev, uvrščenih v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS)

Kdaj?

Tekom šolskega leta 2023/24 (o konkretnih terminih seminarjev, ki bi vam najbolj ustrezali, se dogovorimo v sodelovanju z vami)

Kako lahko sodelujete?

Sodelujete lahko z izvedbo posameznih seminarskih sklopov/delavnic/predavanj ali izvedbo celotnega seminarja na temo, ki jo predlagate in želite predstaviti slovenski strokovni javnosti sami. V sodelovanju z vami bomo nato oblikovali zaokrožen seminarski program.

Za navdih si lahko letošnji program ogledate zgoraj na strani pod zavihkom “Seminarji”.

Obseg

Po dogovoru (od 1 do 8 pedagoških ur).

Jezik

Slovenščina

Kontaktna oseba: Lucija Fabjančič (IREŠ), int. 167, [email protected]