V razredih se učimo, v naravi se (na)učimo. Spodbujanje učenja na prostem

Učilnica v naravi sledi pregovoru, da si učenci zares zapomnijo šele tisto, kar dejansko izkusijo!