Ozaveščanje in razvijanje veščin in kompetenc pri učencih in dijakih

Datum

Četrtek, 10. november 2022, med 8.00 in 16.00 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Na seminarju pridobljena znanja ter veščine ponujajo strokovnim delavcem načine za bolj interaktivne pristope poučevanja in izvajanja praktično usmerjenega dela z učenci in dijaki ter bolj ustvarjalne načine svetovanja posameznikom pri njihovih kariernih odločitvah. 

Cilji seminarja

  • Spoznati, kako prepoznamo nadarjene učence, jim ozaveščati njihovo nadarjenost, 
  • spoznati, kako spodbujati razvoj kompetenc in veščin ter motivacijo pri učencih, 
  • seznaniti se s kompetencami in veščinami 21. stoletja in ozavestiti njihov razvoj na osebni ravni in v razredu, 
  • na praktičnih primerih dobre prakse spoznati kompetence podjetnosti in interese nadarjenih 
  • usvojitev vodenja in spremljanja učencev po modelu vseživljenjske karierne orientacije. 

Izvajalci

Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Ela Rupert
Učiteljica angleščine na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Marko Weilguny
Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva in koordinator dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava
dr. Tadej Rifel
Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva in profesor na Škofijski klasični gimnaziji

Vsebinski sklopi seminarja

  • Kdo so nadarjeni otroci in mladostniki?; 
  • Kompetence 21. stoletja; 
  • Kompetence podjetnosti, interesi nadarjenih; 
  • Usvajanje vodenja in načrtovanja kariere v luči vseživljenjske karierne orientacije.

Način dela na seminarju

Udeleženci bodo sami izkusili različne tehnike s področja celostnega spremljanja,  vseživljenjske karierne orientacije ter razvijanja kompetenc za 21. stoletje. Ker jih bodo izkusil pri sebi, jih bodo lahko bolj suvereno uvajali v svoj pouk ter različne oblike svetovanj ter izvajanja delavnic tako za učence, dijake kot tudi starše. Z različnimi dejavnostmi bodo svoj pouk lahko obogatili, nadgradili in prispevali k celotnemu razvoju učencev in dijakov. Poseben poudarek bo dan na predstavitev primerov dobrih praks, saj bodo z nami na programu učitelji, ki imajo mnogotere izkušnje s krepitvijo kompetenc v osnovni ali srednji šoli. Tako bo lahko vsakdo od udeležencev dobil tisto, za kar bo presodil, da sodi tudi v njegovo šolsko okolje in to posredoval naprej. 

Dodana vrednost seminarja

Na seminarju pridobljena znanja ter veščine ponujajo strokovnim delavcem načine za bolj interaktivne pristope poučevanja in izvajanja praktično usmerjenega dela z učenci in dijaki ter bolj ustvarjalne načine svetovanja posameznikov pri njihovih kariernih odločitvah. 

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

34,47 €

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!