Ozaveščanje in razvijanje veščin in kompetenc pri učencih in dijakih

Datum

Četrtek, 10. november 2022, med 8.00 in 15.30 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Na seminarju pridobljena znanja ter veščine ponujajo strokovnim delavcem načine za bolj interaktivne pristope poučevanja in izvajanja praktično usmerjenega dela z učenci in dijaki ter bolj ustvarjalne načine svetovanja posameznikom pri njihovih kariernih odločitvah. 

Cilji seminarja

  • Spoznati, kako prepoznamo nadarjene učence, jim ozaveščati njihovo nadarjenost, 
  • spoznati, kako spodbujati razvoj kompetenc in veščin ter motivacijo pri učencih, 
  • seznaniti se s kompetencami in veščinami 21. stoletja in ozavestiti njihov razvoj na osebni ravni in v razredu, 
  • na praktičnih primerih dobre prakse spoznati kompetence podjetnosti in interese nadarjenih 
  • usvojitev vodenja in spremljanja učencev po modelu vseživljenjske karierne orientacije. 

Izvajalci

Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Ela Rupert
Učiteljica angleščine na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Marko Weilguny
Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva in koordinator dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava
dr. Tadej Rifel
Samostojni raziskovalec in učitelj v Zavod Kajžica, montessori za male in velike

Vsebinski sklopi seminarja

  • Kdo so nadarjeni otroci in mladostniki?; 
  • Kompetence 21. stoletja; 
  • Kompetence podjetnosti, interesi nadarjenih; 
  • Usvajanje vodenja in načrtovanja kariere v luči vseživljenjske karierne orientacije.

Način dela na seminarju

Udeleženci bodo sami izkusili različne tehnike s področja celostnega spremljanja,  vseživljenjske karierne orientacije ter razvijanja kompetenc za 21. stoletje. Ker jih bodo izkusil pri sebi, jih bodo lahko bolj suvereno uvajali v svoj pouk ter različne oblike svetovanj ter izvajanja delavnic tako za učence, dijake kot tudi starše. Z različnimi dejavnostmi bodo svoj pouk lahko obogatili, nadgradili in prispevali k celotnemu razvoju učencev in dijakov. Poseben poudarek bo dan na predstavitev primerov dobrih praks, saj bodo z nami na programu učitelji, ki imajo mnogotere izkušnje s krepitvijo kompetenc v osnovni ali srednji šoli. Tako bo lahko vsakdo od udeležencev dobil tisto, za kar bo presodil, da sodi tudi v njegovo šolsko okolje in to posredoval naprej. 

Dodana vrednost seminarja

Na seminarju pridobljena znanja ter veščine ponujajo strokovnim delavcem načine za bolj interaktivne pristope poučevanja in izvajanja praktično usmerjenega dela z učenci in dijaki ter bolj ustvarjalne načine svetovanja posameznikov pri njihovih kariernih odločitvah. 

Urnik seminarja 

7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih 

8.00–8.15: Uvod v seminar

8.15–9.00: “Kdo so nadarjeni otroci in mladostniki? – 1. del” (Nataša Hanuna)

9.00–9.45: “Kdo so nadarjeni otroci in mladostniki? – 2. del” (Ela Rupert)

9.459.55: Odmor

9.55–11.25: “Kompetence podjetnosti, interesi nadarjenih” (Tadej Rifel)

11.25–11.30: Odmor

11.30–13.00: “Kompetence 21. stoletja” (Marko Weilguny)

13.00–13.45: Kosilo 

13.45–15.15: Usvajanje vodenja in načrtovanja kariere v luči Vseživljenjske karierne orientacije (Nataša Hanuna)

15.15–15.30: Zaključek seminarja

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

34,47 € (za samoplačnike izven VIZ 68,94 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!