V razredih se učimo, v naravi se (na)učimo. Spodbujanje učenja na prostem

Učenci si zares zapomnijo tisto, kar izkusijo!