Komunikacija med starši in učitelji

Datum

3. 3. 2021 (Seminar bo izveden na daljavo.)

Splošni opis

Zdravo šolsko okolje vključuje vpletenost in sodelovanje različnih deležnikov. Med njimi ima posebno mesto tudi odnos med učitelji in starši, pri čemer osrednjo vlogo igra raven komunikacije. Slednja v današnjih šolskih razmerah predstavlja velik izziv za oba vpletena deležnika. Učinkovito reševanje konfliktov je prava pot do zrelega odnosa, ki ga lahko dosežemo vsi skupaj.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Seminar ponuja konkretne tehnike in načine spoprijemanja z izzivom dobre komunikacije med učitelji in starši. Celosten pristop, ki vsebuje spoznanja psihologije in upošteva sodoben šolski kontekst, je nujno potreben za uspešno komunikacijo. Poleg tega seminar predstavlja različne načine sodelovanja tako imenovanih svetovalnih timov z učitelji, da slednji lahko bolj celostno ozavestijo okoliščine, v katerih se nahaja določen učenec. To pa je bistvenega pomena za uspešno komunikacijo s starši.

Izvajalci

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Mirjam Erce Vratuša
profesorica psihologije na Škofijski klasični gimnaziji
Barbara Mestnik
Svetovalna delavka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja

Vsebinski sklopi seminarja

 • Komunikacijske tehnike;
 • Strokovna identiteta učitelja;
 • Starši in učitelji – sopotniki ali tekmeci;
 • Skupaj na poti k celostni vzgoji.

Program

 • 8.30–10.00: Komunikacijske tehnike
  ozaveščanje vedenjskih vzorcev, iskanje učinkovitih načinov komuniciranja in spoznavanje svojih mej 
 • 10.15–11.45: Strokovna identiteta učitelja
  konkretni primeri komunikacije med starši in učitelji in iskanje bolj učinkovitih strategij
 • 12.15–13.45: Starši in učitelji – sopotniki ali tekmeci?
  skupne točke, skupni cilj, postavljanje pravih vprašanj, podajanje kvalitetnih povratnih informacij, strategije reševanja medsebojnih konfliktov
 • 14.30–16.00: Skupaj na poti k celostni vzgoji
  ozaveščanje strokovnih kompetenc in meja, evalvacija in načrt implementacije osvojenih veščin v prakso 

Način dela na seminarju

Seminar bo vodila usposobljena karierna svetovalka, ki ima večletne izkušnje s področja graditve zdravega odnosa med učitelji in starši. Poleg vsebinskih izhodišč bo na voljo veliko priložnosti za delo v parih oziroma za delavniški način dela. V ospredju bo predvsem iskanje učinkovitih načinov za reševanje konfliktov, ki izhajajo iz konkretnega okolja udeležencev. Pri tem bodo ozavestili svoje dosedanje kompetence in pridobili nova znanja, ki jim bodo pomagala pri nadaljnjem delu.

Dodana vrednost seminarja

Cilj seminarja ni, da izvemo, kako pomembna je komunikacija med starši in učitelji, temveč da se vsi skupaj naučimo najti načine, kako lahko rešujemo morebitne konfliktne situacije. Osvojitev komunikacijskih tehnik bo udeležencem v pomoč pri nadaljnji pedagoški ali svetovalni praksi.

Cena seminarja

6,90 €

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!