Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami

Datum

NOV TERMIN – 20. 4. 2021

Splošni opis

Namen seminarja je, da bi bili učitelji in vzgojitelji bolje seznanjeni s spoznanji o značilnostih in potrebah otrok s čustveno-vedenjskimi težavami, ki danes predstavljajo prav poseben izziv za izobraževanje in zahtevajo prav posebno pozornost in usposobljenost strokovnih delavcev. Na seminarju bodo udeleženci senzibilizirani za ustrezno interpretacijo in odziv na vedenje otrok s čustveno-vedenjskimi težavami. Seminar daje spodbudo strokovnim delavcem, da na področju dela z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami uvajajo bolj sistematičen pristop obravnavanja, ki bo temeljil na strokovnih metodah. Več bo takih strokovnih delavcev na šoli, večja bo enotnost in sistematičnost obravnave in pristopov.

Prav posebno pozornost bo seminar namenil tudi uporabi metod formativnega spremljanja učenja/vedenja ter vrstniške mediacije pri vsakodnevnem delu z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Na seminarju bo udeležencem predstavljen pomen timskega dela vseh odraslih, ki so v stiku z otrokom, in njihovega enotnega delovanja (starši, skrbniki, svetovalna služba, učitelji) pri celostni obravnavi otroka. Hkrati se bodo udeleženci usposobili  v urjenju senzibilizacije in ustreznih odzivov ter pridobili kompetence za ravnanje v nepredvidljivih in/ali konfliktnih situacijah.

Izvajalci

Dejan Vidic
Vzgojitelj v Mladinskem domu Malči Beličeve
Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Mirjam Erce Vratuša
Profesorica psihologije na Škofijski klasični gimnaziji
Barbara Mestnik
Svetovalna delavka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Helena Nagode
Svetovalna delavka na OŠ Alojzija Šuštarja in učiteljica v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Vsebinski sklopi seminarja

  • Otroci s čustveno-vedenjskimi težavami: delo z njimi s primeri dobrih praks;
  • Kaj je res in kaj je moja interpretacija?;
  • Moje ravnanje, imam alternativo?;
  • Kje so meje? Kdo jih postavi?;
  • Skupaj zmoremo več.

Program

  • 8.00–10.30: Otroci s čustveno-vedenjskimi težavami: delo z njimi s primeri dobrih praks
  • 10.45–11.30: Kaj je res in kaj je moja interpretacija? 
  • 11.45–12.30: Moje ravnanje, imam alternativo?
  • 13.30–15.00: Kje so meje? Kdo jih postavi?
  • 15.15–16.00: Skupaj zmoremo več

Način dela na seminarju

Izhajamo iz predpostavke, da je najbolj učinkovito učenje preko izkušenj, pa vendar mora biti podana teoretska osnova. Učinkovito se nam zdi, da teorijo predstavi praktik, ki teorijo poveže tudi s prakso in se tako bolj približa realnosti udeležencev. Delavnični način pa udeležence postavi v središče dogajanja, jih izzove h konkretnemu reagiranju in s tem preko obvladanja frustrirajoče situacije (= nemiren, moteč učenec) prispeva k izboljšanju učnega procesa. Preko vseh teh dejavnosti jih tudi senzibilizira za potrebe otrok in jim pomaga, da se v konkretnem delu vživijo v otroka ter se mu poskusijo približati z inovativnimi, učinkovitimi pristopi. Udeleženci bodo na izobraževanju spoznali praktično uporabo metod formativnega spremljanja učenja/vedenja in metod vrstniške mediacije.

Dodana vrednost seminarja

Največjo dodano vrednost programa zagotovo predstavljajo načela ter metode formativnega spremljanja učenja in vedenja pri delu z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami ter načela in metode vrstniške mediacije. Oboje strokovnim delavcem omogoča poglobitev in pomembno nadgraditev znanj in veščin, ki so pomembne pri njihovem delu.

Cena seminarja

55,38 €

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!