Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter podjetništva v šolskem prostoru

Datum

NOV TERMIN: 17. in 18. februar 2022

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Seminar spodbuja pomen razvoja podjetnosti kot ene ključnih kompetenc 21. stoletja. Izkušnje kažejo, da so slovenski mladi, kar se tiče formalne izobrazbe, precej dobro opremljeni z znanjem in tudi z določenimi izkušnjami, žal pa imajo več primanjkljajev pri kompetencah, ki so ključnega pomena za uspešno spoprijemanje z izzivi na trgu dela. Na podlagi uspešnih praks, ki vendarle že obstajajo v slovenskem šolskem prostoru na področju podjetnosti in ožje podjetništva ter predvsem na temelju podrobnejše seznanitve z metodo oblikovalskega razmišljanja (ang. Design Thinking), ki je sedaj že uveljavljena metoda dela v mnogih podjetjih, predvsem zagonskih, bomo spoznali načine, kako čim bolj učinkovito vpeljati mlade v svet podjetnostnih kompetenc, ki jih med drugim določa tudi okvir EntreComp.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

 • spoznali pomen podjetnosti (okvir Entrecomp*) s ključnimi kompetencami 21. stoletja,
 • spoznali metodo razvoja podjetnosti in uresničevanje dobrih praks,
 • preizkusili uporabo metode oblikovalskega razmišljanja (Design Thinking),
 • na konkretnih primerih vstopili v posamezne faze oblikovalskega razmišljanja s pomočjo strokovnega mentorja,
 • seznanjeni s projektom dijaških podjetij,
 • seznanjeni s tekmovanjem za podjetniške izzive,
 • preizkusili metode iskanja idej in korake ustanovitve dijaškega podjetja,
 • dobili vpogled v primere dobrih praks dijaških podjetij,
 • pripravili načrt za delo z učenci oz. dijaki, ki jih zanima svet podjetništva,
 • dobili možnost spremljanja svojih aktivnosti s strani mentorjev tudi po koncu izobraževanja,
 • povabljeni v mrežo učiteljev, ki spremljajo dijake na poti inovativnosti, podjetnosti in podjetništva.

Izvajalci

Blaž Zupan
docent za področje podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
Janez Gorenc
anglist in mentor podjetniških vsebin na Gimnaziji Novo mesto ter projektni vodja na Razvojnem centru Novo mesto
Mitja Mikuž
sodelavec Primorskega tehnološkega parka
Regina Bajc
sodelavka Primorskega tehnološkega parka, koordinatorka tekmovanja POPRI
Andreja Glavič
profesorica strokovno teoretičnih predmetov na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana
Maja Juršič
koordinatorka projekta Moje podjetje pri JA Slovenija, zavodu za spodbujanje podjetnosti mladih

Vsebinski sklopi seminarja

 • Pomen razvoja podjetnosti kot ene ključnih kompetenc 21. stoletja;
 • Osnove oblikovalskega mišljenja (Design Thinking);
 • Kako biti učitelj in mentor mladim na poti podjetništva;
 • Tekmovanje Popri in interaktivna delavnica;
 • Projekt Moje podjetje.

Način dela na seminarju

Za kakovosten prenos znanja so najprej nujne teoretične osnove in predvsem kompetenčni okvir, znotraj katerega lahko nato razvijamo ideje in priložnosti tudi v smislu učnega procesa. Dosedanje izkušnje vodenja učnih podjetij ali ustvarjanja inovativnih rešitev kažejo, da učenci preko lastne izkušnje veliko hitreje in bolje osvajajo znanje in predvsem veščine ter razvijajo tudi zavest o etičnih vrednotah dobrega upravljanja. Vse to močno prispeva k izboljšanju učnega procesa in k uresničevanju kompetenčnega okvira podjetnosti. O vlogi podjetnosti v šolstvu in predvsem kako razvijati posamezne podkompetence podjetnosti bodo udeleženci razpravljali in poglabljali svoje znanje s pomočjo strokovnjaka. Hkrati bo isti izvajalec za udeležence pripravil tudi poglobljeno predstavitev in delavniški preizkus metode oblikovalskega razmišljanja. Program bodo oblikovali tudi mentorji, ki sami vodijo skupine mladih na njihovih prvih korakih v svet podjetnosti in podjetništva. Pri tem bosta natančneje predstavljena dva programa, ki zelo uspešno spodbujata uresničevanje podjetnostnih kompetenc v slovenskem šolskem prostoru. Vse to bo udeležencem omogočilo, da bodo tudi sami lažje nadaljevali z razvojem podjetnosti na svojih šolah.

Dodana vrednost seminarja

Udeleženci bodo z udeležbo na seminarju na praktični ravni izkusili udejanjanje podjetnosti in podjetništva v šoli, nadgradili svoj pouk, da bo bolj usmerjen v kompetenčno poučevanje in učenje, pri katerem znanje povezujemo z veščinami in vrednotami. S kroskurikularnostjo pa sta močno poudarjeni tudi medpredmetni pristop in trajnostna razsežnost procesa učenja. Vse to bodo udeleženci lahko prepoznali v praktičnih primerih in na njihovi podlagi tisto, kar načeloma sprejemajo na načelni ravni, osvojili tudi na izkustveni. V tem je največja novost programa.

Cena seminarja

59,70 €

Točke za napredovanje

1 kreditna točka

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!