Otroci in mladostniki na poti odkrivanja spolne identitete

Datum

10. in 11. 3. 2021 (Seminar bo izveden na daljavo.)

Splošni opis

Seminar bo ponudil celosten pristop k zelo pomembnemu vprašanju, s katerim se soočajo mladostniki, in sicer, kako živeti medsebojne odnose, da bodo ti za nas osrečujoči in izpolnjujoči. Ker otroci in mladostniki večino svojega časa preživijo v šoli, je temeljnega pomena, da se na ta vidik njihovega čustvenega in socialnega razvoja ustrezno pripravijo tudi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Temeljni cilji programa so:

 • Predstavitev osnov biologije spola, razvoja spolne identitete in usmerjenosti posameznika.
 • Seznanitev z evolucijskimi in ekološkimi pomeni razlik v spolni identiteti in usmerjenosti.
 • Predstavitev pomena in konteksta variabilnosti v spolni identiteti in usmerjenosti posameznikov za populacijo oz. družbo.
 • Razvoj socialnih veščin, strpnosti in spoštovanja drugačnosti.
 • Razumevanje čustvenega doživljanja otrok in mladostnikov na področju spolne identitete.
 • Ustvarjanje spodbudnega okolja za oblikovanje lastnih stališč, vrednot in pričakovanj.
 • Zavedanje temeljev, ki gradijo moško in žensko naravo, razumevanje razlike med moško in žensko naravo ter kako to uporabiti v praksi pri pristopu do učencev.
 • Poznavanje razvojnih značilnosti odraščajočih deklet in fantov ter seznanitev s področji, ki so pomembna za gradnjo kvalitetnih odnosov med dekleti in fanti.
 • Pridobitev znanja za opolnomočenje mladih za zdrave medsebojne odnose s tem, da jih opremimo z znanji glede sodobnega vpliva medijev in tehnologije.
 • Seznanitev z nevarnostmi prikritega oglaševanja in seksualizacije ter pornografije na spletu.

Izvajalci

Mojca Belcl Magdič
Vodja Družinskega centra Dlan
Benjamin Tomažič
Profesor matematike in informatike na gimnaziji, direktor inštituta Integrum
Tomaž Urh
profesor geografije in sociologije, magister socialnega dela in vzgojitelj v dijaškem domu, sodelavec Inštituta Integrum
Tim Prezelj
Študent molekulske in funkcionalne biologije
Sara Jerebic
Docentka na magistrskem programu Zakonski in družinski študiji in programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija na Teološki fakulteti v Ljubljani
Mateja Kropec Šega
Sodelavka Zavoda Iskreni
Veronika Plestenjak
Sodelavka Zavoda Iskreni
Petra Lukan
Vodja programov Zavoda Iskreni

Vsebinski sklopi seminarja

 • Sodobni tokovi razumevanja spolne identitete;
 • Biološke osnove razvoja spolne identitete ter izzivi z ozirom na šolski prostor;
 • Čustvena doživljanja mladostnikov;
 • Različnost moškega in ženske;
 • Odnos med dekletom in fantom;
 • Ozaveščanje posledic (ne)kritičnega spremljanja medijev, reklam, pornografije.

Program

1. DAN

 • 8.00–10.30: Sodobni tokovi razumevanja spolne identitete (Mojca Belcl Magdič)
 • 10.45–13.00: Biološke osnove razvoja spolne identitete ter izzivi z ozirom na šolski prostor (Tim Prezelj)
 • 13.45–16.00: Čustvena doživljanja mladostnikov (dr. Sara Jerebic)

2. DAN

 • 8.30–10.00: Različnost moškega in ženske (Mateja Kropec Šega in Petra Lukan)
 • 10.15–11.45: Odnos med dekletom in fantom (Veronika Plestenjak)
 • 12.00–12.45: Ozaveščanje posledic (ne)kritičnega spremljanja medijev, reklam, pornografije (Tomaž Urh in Benjamin Tomažič)
 • 14.00–15.30: Ozaveščanje posledic (ne)kritičnega spremljanja medijev, reklam, pornografije (Benjamin Tomažič in Tomaž Urh)

Način dela na seminarju

Program bo ponudil preplet obravnave temeljnih teoretskih izhodišč ter praktičnega dela v parih in skupinah. Zelo pomembna komponenta programa so vnaprejšnje izkušnje udeležencev, ki jih bomo vedno znova jemali kot izzive, na katere bodo izvajalci poskušali usmeriti svojo pozornost. Namen ni, da bi udeleženci zgolj pasivno sprejemali različne informacije in se seznanili z določenimi praksami, temveč da bi prejete informacije povezali s svojo lastno izkušnjo in hkrati sami preizkusili reševanje situacij, ki zahtevajo posebno pozornost, ko gre za vprašanje medsebojnih odnosov in spolnega dozorevanja otrok in mladostnikov.

Dodana vrednost seminarja

Tema se sooča s pomembnim izzivom sodobne družbe in zagotovo so znanja o medsebojnih odnosih tisto, kar strokovni delavci potrebujejo pri svojem vsakodnevnem delu.

Dodana vrednost pa bo področje znanstvenega pogleda na človekovo spolnost z vključitvijo zadnjih dognanj ter uvidi iz praktične terapevtske prakse so tisto, kar predstavlja dodano vrednost na področju razvijanja strokovnih znanj udeležencev.

Cena seminarja

100 €

Prijavnica

Odkrivanje spolne identitete (10. in 11. 3. 2021)

Delite vsebino!