Mala šola medijske pismenosti – ODPOVEDANO

Datum 

Torek, 14. februar 2023, med 8.00 in 15.30 – ODPOVEDANO

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Seminar bo ponudil osnovna načela in didaktična priporočila s področja poznavanja in ustvarjanja medijev. Z njim želimo doseči, da bi se uvajanje teh vsebin v vzgojno-izobraževalne programe izvajalo na sistematičen in trajen način. Izvajalci bodo z udeleženci izvedli tako imenovani trening procesa vpeljave medijske pismenosti v vzgojno-izobraževalni ustanovi. 

Cilji seminarja 

  • Načrt umestitve vsebin o medijih v kurikul (redni program, dnevi dejavnosti, obvezne izbirne vsebine, krožki …), 
  • priprava nabora in izbira sodelujočih otrok in učencev,
  • usposobljenost pedagoških in strokovnih delavcev za mentoriranje,
  • usposobljenost pedagoških in strokovnih delavcev za pomoč otrokom in učencem pri ustvarjanju medijskih vsebin.

 Izvajalci 

dr. David Kraner
Asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in profesor vere in kulture na Škofijski klasični gimnaziji
Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
dr. Tadej Rifel
Samostojni raziskovalec in učitelj v Zavod Kajžica, montessori za male in velike

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Moč medijev in mladi, 
  • Priprava načrta vpeljave medijske pismenosti v kurikul, 
  • Motivacija sodelujočih, 
  • Ustvarjanje medijskih vsebin. 

 Način dela na seminarju 

V prvi vrsti bo šlo na seminarju za trening veščin, to pa pomeni, da bomo z udeleženci z izjemo uvodnega predavanja skupaj snovali konkretne načrte vpeljevanja medijske pismenosti v lastnih učnih okoljih udeležencev. K temu bodo največji delež prispevale delavnice, torej način dela, ki od udeležencev zahteva aktivno sodelovanje v vseh fazah izvedbe. Na podlagi mentorske podpore, ki jo bodo udeleženci na seminarju deležni s strani izvajalcev, bodo tudi sami lahko na podoben način mentorji v lastnih ustanovah, iz katerih prihajajo. Še bolj nazorno in neposredno pa bodo udeleženci izkusili dobrobiti takega načina dela v obliki treninga veščin v zadnjem delu, kjer se bodo tudi sami preizkusili kot ustvarjalci medijskih vsebin. Tako bodo z metodo izkustvenega učenja najlažje ugotovili, kaj so glavni izzivi in nenazadnje tudi cilji takega načina dela z otroki in mladostniki. 

Dodana vrednost seminarja 

Seminar o vpeljevanju medijskih vsebin v vzgojno-izobraževalne institucije predstavlja določeno novost, posebej kar zadeva okvire formalnega izobraževanja. 

Vsako predmetno področje bo v predstavljeni vsebini lahko našlo elemente za spodbujanje ustvarjalnega pristopa, ki predstavlja en del celote tega, kar lahko vodi k vzpostavitvi načina izvajanja medijske pismenosti tudi v šolskem okolju. 

Urnik seminarja 

7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih 

8.00–8.15: Uvod v seminar (Tadej Rifel) 

8.15–9.00: Moč medijev in mladi (David Kraner) 

9.00–10.30: Priprava načrta vpeljave medijske pismenosti v kurikul, 1. del (Tadej Rifel) 

10.30–10.45: Odmor za kavo in piškote 

10.45–11.30: Priprava načrta vpeljave medijske pismenosti v kurikul, 2. del (Tadej Rifel) 

11.30–13.00: Motivacija sodelujočih (Nataša Hanuna) 

13.00–14.00: Kosilo 

14.00–15.30: Ustvarjanje medijskih vsebin (Tadej Rifel)  

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

37,97 € (za samoplačnike izven VIZ 75,94 €)

Prijava 

Prijavite se preko sistema KATIS

Delite vsebino!