Družbeno koristno učenje. Kako lahko šola prispeva k boljšemu svetu?

Datum

NOV TERMIN – 7. 6. 2021

Splošni opis

Družbeno koristno učenje je utemeljeno na prepričanju, da lokalna ali širša skupnost lahko predstavlja inovativno priložnost, ki bo v korist šolskim predmetom pri njihovem uresničevanju v praksi. Pri tem gre predvsem za osvajanje različnih kompetenc in za prilagajanje ustaljenih vzorcev učenja.

Na seminarju želimo udeležence voditi skozi celostno predstavitev metode družbeno koristnega učenja (ang. Service Learning) in ponuditi konkretne primere za njeno uresničevanje v šolskem okolju. Pri tem igrajo ključno vlogo učenci, ki prevzemajo vlogo voditeljev, saj tisto, kar so se naučili v razredu, uporabljajo pri reševanju realnih problemov v določeni skupnosti. Hkrati pa so usposobljeni za organizacijo projektov socialne pravičnosti in demokratične participacije.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Z udeležbo na seminarju boste pridobili:

 • razumevanje pedagoškega koncepta z veliko preoblikovalno močjo;
 • sposobnost združevanja učne snovi (teorije, učnih načrtov) z deloma za skupnost;
 • zavest o pomembnosti spodbujanja družbeno koristnega udejstvovanja učencev;
 • tehnike, kako aktivno vključiti učence v različne faze projekta (načrtovanje, razvoj, uresničitev, evalvacija);
 • vire in mreže, ki jih boste lahko uporabili v lastni pedagoški praksi.

Izvajalci

Tadej Rifel
Raziskovalec na Inštitutu za raziskave in evalvacijo šolstva, profesor na Škofijski klasični gimnaziji
Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava

Vsebinski sklopi seminarja

 • Pomen družbenega okolja za učenje;
 • Prednosti družbeno koristnega učenja;
 • Aktivna vloga učencev;
 • Projektno načrtovanje po korakih;
 • Primeri družbeno koristnega učenja;
 • Procesi družbeno koristnega učenja;
 • Trajnost družbeno koristnega učenja.

Program

 • 8.00–8.45: Pomen družbenega okolja za učenje
 • 8.45–9.15: Prednosti družbeno koristnega učenja 
 • 9.15–10.00: Aktivna vloga učencev
 • 10.15–11.00: Projektno načrtovanje po korakih 1 
 • 11.00–11.45: Projektno načrtovanje po korakih 2 
 • 11.45–12.30: Primeri družbeno koristnega učenja 
 • 13.30–14.15: Procesi družbeno koristnega učenja
 • 14.15–15.00: Oblikovanje seznama partnerjev v projektu
 • 15.15–16.00: Trajnost družbeno koristnega učenja

Način dela na seminarju

Program bo udeležencem ponudil teoretično ozadje metode DKU. V ta namen bo premierno uporabljen slovenski prevod priročnika mednarodno uveljavljenega združenja na področju DKU. V priročniku so podana zelo konkretna navodila za izvajanje projektov DKU po posameznih fazah, hkrati pa so predstavljeni tudi številni primeri uspešne praktične izvedbe.  

Poučevanje poteka v obliki mentorstva, kjer udeleženci ves čas dobivajo povratno informacijo na zastavljene naloge iz priročnika. Oba izvajalca bosta strokovnim delavcem na voljo za spremljanje projektov tudi po koncu programa. 

Dodana vrednost seminarja

Družbeno koristno učenje je relativno nov pristop poučevanja, ki pa je v nekaterih državah zelo uveljavljen. Z udeležbo boste postali nekakšni pionirji te metode v Sloveniji, hkrati pa boste prejeli svež prevod priročnika, ki ga boste lahko uporabljali pri svoji pedagoški praksi.

Cena seminarja

5,26 €

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!