Pasti in priložnosti digitalnega sveta v šoli. Primeri učinkovite prakse

Datum

26. 1. 2021 (Seminar bo izveden na daljavo.)

Splošni opis

Sodobni digitalni svet terja odzive tudi na področju šolstva. V splošni zmedenosti včasih pozabljamo, kaj je zares pomembno, torej ne samo vprašanje, koliko tehnologije spada v šolski prostor, temveč tudi to, kako digitalizacija življenja vpliva na učence in učitelje. Prisotnost mladih na socialnih omrežjih je dejstvo, kakor tudi žal opazen porast digitalne zasvojenosti predvsem z računalniškimi igricami. Zadnji dogodki v povezavi s pojavom virusa COVID-19 so šoli zastavili velik izziv poučevanja na daljavo. Kakšen je lahko naš odgovor na vse to, se bomo med drugim spraševali na seminarju.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Več poglobljenega vedenja o virtualnih procesih in njihovem vplivu na človeka pomembno prispeva k razumevanju konkretne situacije v šolskem okolju. Program bo udeležence najprej uvedel v temeljne izzive digitalne dobe v sedanjosti in prihodnosti. Nadalje bo poudarjena vloga in pomen digitalnih kompetenc in digitalne inteligence pri učencih. Poudarjena bo tudi nevarnost digitalne zasvojenosti in ponujeni konkretni nasveti, kako se spoprijeti s tem velikim izzivom, ki vse bolj prerašča življenja otrok in mladostnikov. Končno bodo predstavljene tiste programske rešitve, s katerimi lahko obogatimo pouk, in sicer na povsem praktičen način, da jih bodo udeleženci lahko takoj po koncu programa tudi dejansko uporabili.

Vsebinski sklopi seminarja

  • Priložnosti in izzivi digitalne dobe;
  • Problematika digitalne zasvojenosti;
  • Učenje na daljavo, primer praktičnega orodja.

Program

8.00–9.30: Kako sodobne tehnologije spreminjajo družbo in kakšna znanja bodo potrebna, da ostanemo konkurenčni v globalnem svetu?

potreba po drugačnem znanju kot pred leti, prilagoditev šolskega sistema

10.00–11.30: Mladi v precepu digitalne odvisnosti

pretirana raba digitalnih medijev in posledice le-te; zasvojenost, povezana s pretirano rabo

11.30–13.00: Delavnica Virtualni svet računalniških iger

problem zasvojenosti z računalniškimi igrami, iskanje možnih rešitev in pristopov

14.00–15.30: Delavnica Microsoft Teams

predstavitev celostnega orodja za poučevanje na daljavo

Izvajalci

Tomaž Valjavec
direktor za področje rešitev in prodaje pri Microsoft Slovenia
dr. Mirna Macur
Sociologinja, raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predavateljica na Fakulteti za uporabne družbene študije
Jernej Pangeršič
Sodelavec za področje izobraževanja na Microsoft Slovenia

Način dela na seminarju

Uveljavljeni strokovnjaki bodo skupaj z učitelji premislili problemsko ozadje današnje digitalne dobe, čemur so namenjena predavanja z diskusijo. Na delavnicah bodo udeleženci dobili veliko konkretnih idej, namigov in načinov, kako v šolskem prostoru odgovoriti na izzive, ki jih prinaša uporaba sodobnih tehnologij in predvsem, kako mlade vključiti v smiselno uporabo tehnologije.

Dodana vrednost 

Seminar bo na enem mestu obravnaval tematiko digitalnega sveta z vidika tehnologije, uporabe spleta in digitalne zasvojenosti, kar bo skupaj tvorilo smiselno celoto, ki je dobrodošla, da jo sliši vsak učitelj v današnji šoli. Udeleženci bodo spoznali tudi celostno spremljanje kot orodje v vsakdanji pedagoški praksi, s čimer se lahko učinkovito zoperstavljamo pastem virtualnega življenja.

Cena 

4,26 €

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

 

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

 

Delite vsebino!