Digitalni pouk in digitalnost pri pouku. Primeri učinkovite prakse

Datum

Sreda, 12. oktober 2022, med 8.00 in 16.00 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Na seminarju bodo predstavljene predvsem dobre prakse izvajanja pouka na daljavo na primeru ene OŠ in ene gimnazije. Predstavljen pa bo tudi primer uspešne promocije šole v času pouka na daljavo. Končno bodo predstavljene tiste digitalne rešitve, s katerimi lahko obogatimo pouk, in sicer na povsem praktičen način, da jih bodo udeleženci lahko takoj po koncu programa tudi dejansko uporabili. 

Cilji seminarja

 • Uvajanje v temeljne izzive digitalne dobe,  
 • usvojitev spletnih orodij za pouk (na daljavo);  
 • pridobitev vpogleda v dobre prakse izvajanja pouka na daljavo;  
 • pridobitev vpogleda v primer uspešne prakse promocije šole na daljavo;  
 • primeri dobrih praks digitalizacije pouka po posameznih predmetih. 

Vsebinski sklopi seminarja

 • Priložnosti in izzivi digitalne dobe; 
 • Primeri praktičnih digitalnih orodij za poučevanje v razredu ali na daljavo; 
 • Izvajanje pouka na daljavo na primeru gimnazije; 
 • Izvajanje pouka na daljavo na primeru osnovne šole; 
 • Promocija šole na daljavo; 
 • Primeri dobrih praks. 

Izvajalci

dr. Tadej Rifel
RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA raziskovanje IN EVALVACIJO ŠOLSTVA, PROFESOR NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Matevž Bolta
Podravnatelj in učitelj praktičnega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Marko Weilguny
RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA raziskovanje IN EVALVACIJO ŠOLSTVA IN KOORDINATOR DEJAVNOSTI V ZAVODU SV. STANISLAVA
dr. Marina Rugelj
PROFESORICA MATEMATIKE IN VODJA SKUPINE ZA INOVATIVNOST NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
mag. Ambrož Demšar
UČITELJ MATEMATIKE NA OSNOVNI ŠOLI ALOJZIJA ŠUŠTARJA
mag. Bernarda Stenovec
PROFESORICA SLOVENŠČINE IN UMETNOSTNE ZGODOVINE NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Bruno Gavaia
Marko Novak
Učitelj razrednega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja

Način dela na seminarju

Seminar bo uvedlo predavanje, potem pa bodo na vrsti delavnice. Med drugim bo šlo za splošen razmislek o digitalnih navadah mladih, nato pa bodo delavnice posvečene temu, kako se spoprijeti z uporabo in smiselnostjo IKT pripomočkov pri izvajanju pouka. 

O določenih vsebinah seminarja bodo izvajalci spregovorili na način predstavitve in diskusije z udeleženci, tisti del, ki pa je usmerjen v samo pedagoško prakso, pa bo izveden v obliki prikaza praktičnih primerov učinkovite rabe orodij. Na podlagi pridobljene izkušnje po metodi »učitelji učiteljem«, ki smo jo preizkusili že v drugih seminarjih, bodo udeleženci lažje prepoznali povezavo s svojo pedagoško izkušnjo in uspešno prenesli prakso v svoje učno okolje. 

Dodana vrednost seminarja

Seminar s poudarkom na digitalnih tehnologijah ponuja strokovnim delavcem priložnost, da posodobijo in nadgradijo načine posredovanja znanja v sodobni šoli. Seminar temelji na zavedanju, da je za uspešen prenos znanja pridobljenega na seminarju v prakso potrebna čim bolj pristna izkušnja udeležencev. Za to bo poskrbljeno s predstavitvami in prikazi, ki jih bodo izvedli učitelji praktiki. 

Urnik seminarja 

7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih 

8.00–8.15: Uvod v seminar (Tadej Rifel) 

8.15–9.00: Vzgoja in izobraževanje v digitalni dobi (Tadej Rifel) 

9.00–9.45: Primeri dobrih praks OŠ (Ambrož Demšar)

9.45–10.30: Digitalna orodja pri pouku (Bruno Gavaia; v angleškem jeziku)

10.30–10.45: Odmor za kavo in piškote 

10.45–12.15: Primerih dobrih praks SŠ (Bernarda Stenovec in Marina Rugelj) 

12.15–13.00: Promocija šole na daljavo (Marko Weilguny) 

13.00–14.00: Kosilo 

14.00–15.30: Organizacija pouka v digitalnem okolju (Marko Novak in Matevž Bolta) 

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

34,26 € (za samoplačnike izven VIZ 68,52 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!