Aktivni mladi državljani v šolskem prostoru – NOV TERMIN

Datum 

TERMIN SEMINARJA PRESTAVLJEN

NOV TERMIN: petek, 17. marec 2023

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis 

Seminar bo podrobneje predstavil metodo družbeno koristnega učenja kot enega od možnih načinov spodbujanja kompetenc na področju aktivnega državljanstva. Z novim šolskim letom namreč v slovenske srednje šole prihajajo vsebine aktivnega državljanstva, ki se bodo morale izvajati v določenem obsegu. Družbeno koristno učenje (v nadaljevanju tudi kot DKU) ponuja vse potrebno za aktivno vključenost mladih v različne projekte, ki povezujejo šolski, torej akademski prostor z lokalnim ali širšim družbenim okoljem in tako prispeva k razvoju teh skupnosti. Ob tem se povečuje tudi motivacija učencev, v pomembni meri pa se spreminja tudi vloga učitelja, ki postaja spremljevalec določenih ustvarjalnih procesov.  

Udeleženci programa bodo prejeli poseben priročnik z vsemi potrebnimi napotki. V njem so podana zelo konkretna navodila za izvajanje projektov DKU po posameznih fazah, hkrati pa so predstavljeni tudi številni primeri uspešne praktične izvedbe. 

Cilji seminarja 

Udeleženci programa (se) bodo: 

 • spoznali pomen aktivnega državljanstva, 
 • spoznali pomen in prednosti družbeno koristnega učenja, 
 • seznanjeni z načeli aktivne vloge učencev, 
 • po posameznih korakih načrtovali projekt družbeno koristnega učenja, 
 • oblikovali načrt za uresničenje projekta družbeno koristnega učenja v lokalnem okolju, 
 • vzpostavili medsebojno mrežo podpore pri nadaljnjem usposabljanju in izvajanju družbeno koristnega učenja. 

 Izvajalca 

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
dr. Tadej Rifel
Samostojni raziskovalec in učitelj v Zavod Kajžica, montessori za male in velike

 Vsebinski sklopi seminarja 

 • Pomen družbenega okolja za učenje; 
 • Prednostni družbeno koristnega učenja; 
 • Aktivna vloga učencev; 
 • Projektno načrtovanje po korakih; 
 • Primeri družbeno koristnega učenja; 
 • Procesi družbeno koristnega učenja; 
 • Trajnost družbeno koristnega učenja. 

Način dela na seminarju 

Izvajalca seminarja prihajata tako s področja formalnega kot neformalnega izobraževanja in imata večletne izkušnje na področju nadaljnjega izobraževanja učiteljev. Cilj seminarja je predvsem, da bodo tudi učitelji in drugi strokovni delavci imeli vpogled v načine in metode dela z mladimi in tako na lastni izkušnji udeležbe na seminarju prejeli dovolj znanja in veščin, da bodo lahko to dvoje prenesli v svoja učna okolja. 

Eden od izvajalcev je opravil temeljno izobraževanje o metodi družbeno koristnega učenja in ima izkušnje z njenim poučevanjem in izvajanjem. V programu bo izvajal trening po predstavljeni metodi v obliki mentorstva, kjer udeleženci ves čas dobivajo povratno informacijo na zastavljene naloge iz priročnika.  

Na seminarju bo šlo v celoti za aktivno participacijo udeležencev, pri čemer bodo na različne načine, predvsem pa s trojno metodo opazovanja, vrednotenja in akcije, pridobivali izkušnjo tega, kaj pomeni vzgoja in izobraževanje za aktivno državljanstvo danes. Seminar vzpostavlja okolje, kjer bodo udeleženci najprej sami izkusili tisto, kar bodo kasneje v svojem šolskem okolju želeli uresničiti s svojimi učenci. Udeleženci bodo spoznali tudi posamezne faze delovanja od načrtovanja do same realizacije določenega projekta. To bo še posebej izrazito pri zadnjem sklopu, ko se bodo ukvarjali z metodami in načini razvijanja družbeno koristnega učenja. 

Oba izvajalca bosta udeležencem na voljo za spremljanje projektov tudi po koncu programa.  

Dodana vrednost seminarja 

Strokovni delavci bodo seznanjeni s celostnim pristopom k poučevanju aktivnega državljanstva na šoli in dela z mladimi nasploh. Metoda DKU na veliko načinov nadgrajuje njihovo specifično predmetno in strokovno področje in ga osmišlja z aktivnim udejstvovanjem v lokalni ali širši skupnosti. Pri tem ne gre zgolj za prenos znanja v prakso, ampak se sočasno razvijajo vse tri komponente kompetenčnega učenja: znanje, veščine in odnosi. Pomembna novost je tudi sodelovalni vidik, kjer učenci ne pripravljajo ali izdelujejo nečesa za druge, temveč v sodelovanju z njimi.   

Urnik seminarja 

7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih 

8.00–8.15: Uvod v seminar (Tadej Rifel) 

8.15–9.00: Prednostni družbeno koristnega učenja (Tadej Rifel) 

9.00–9.45: Aktivna vloga učencev (Nataša Hanuna) 

9.45–10.30: Projektno načrtovanje po korakih, 1. del (Tadej Rifel) 

10.30–10.45: Odmor za kavo in piškote 

10.45–11.30: Projektno načrtovanje po korakih, 2. del (Nataša Hanuna) 

11.30–13.00: Primeri družbeno koristnega učenja (Tadej Rifel) 

13.00–14.00: Kosilo 

14.00–15.30: Trajnost družbeno koristnega učenja (Nataša Hanuna) 

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

36,43 € (za samoplačnike izven VIZ 72,86 €)

Prijava 

Prijavite se preko sistema KATIS

Delite vsebino!