Celostno spremljanje – karierna orientacija

Datum

29. november 2019

Splošni opis

Prisotnost kariernih svetovalcev v procesu izobraževanja že v osnovnih in nato v srednjih šolah predstavlja pomemben vidik spremljanja mladostnikov na poti njihovega poklicnega odločanja. V okviru njihovega dela se postavlja vprašanje, na kakšen način pristopiti k tako imenovani karierni orientaciji. Na podlagi izkušenj dela karierne svetovalke bodo na seminarju predstavljeni primeri spremljanja in spodbujanja kompetenc pri mladih, ki temeljijo na celostnem pristopu.

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

 

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

V okviru projekta Popestrimo šolo v Zavodu sv. Stanislava deluje karierna svetovalka, katere delo obsega svetovanje pri izbiri srednje šole, fakultete in v določeni meri tudi poklica. Poleg tega s svojimi pristopi motivira mlade, da se bolj zavedajo svojih talentov in samozavestneje vstopajo v svet, ki ima včasih tudi zelo nerealna pričakovanja. Seminar ponuja odlično priložnost za seznanitev s sodelovanjem med svetovalnim in pedagoškim delom v praksi.

Izvajalci

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Marko Weilguny
raziskovalec na IREŠ-u

Vsebinski sklopi seminarja

  • Vseživljenjska karierna orientacija v Zavodu sv. Stanislava;
  • Intenzivni karierni oddihi;
  • Spreminjajoče se zahteve do mladih;
  • Veščine 21. stoletja.

Način dela na seminarju

Seminar bo potekal predvsem v obliki pogovorov in delavnic. Udeleženci bodo imeli možnost podeliti svoje izkušnje in poglede na obravnavano tematiko, poleg tega pa bodo spoznali številne nove pristope in načine dela z mladimi.

Dodana vrednost seminarja

Med primeri dobrih praks bo predstavljen tudi tako imenovani intenzivni karierni oddih. Slednji je lahko pomembna spodbuda za načrtovanje dela na šoli, ki je bolj prilagojeno duhu časa in spreminjajočim se zahtevam do mladih. Udeleženci bodo ob tem tudi ozavestili naravo spreminjajočih se razmer na trgu dela in osvojili tehnike dela pri pouku in razrednih urah, ki spodbujajo karierno orientacijo.

Cena seminarja

45 € (vključuje kosilo)

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

Delite vsebino!