Celostno spremljanje in karierna orientacija

Datum

17. 3. 2021 (Seminar bo izveden na daljavo.)

Splošni opis

Prisotnost kariernih svetovalcev v procesu izobraževanja že v osnovnih in nato v srednjih šolah predstavlja pomemben vidik spremljanja mladostnikov na poti njihovega poklicnega odločanja. V okviru njihovega dela se postavlja vprašanje, na kakšen način pristopiti k tako imenovani karierni orientaciji. Na podlagi izkušenj dela karierne svetovalke bodo na seminarju predstavljeni primeri spremljanja in spodbujanja kompetenc pri mladih, ki temeljijo na celostnem pristopu.

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

 

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

V okviru projekta Popestrimo šolo v Zavodu sv. Stanislava deluje karierna svetovalka, katere delo obsega svetovanje pri izbiri srednje šole, fakultete in v določeni meri tudi poklica. Poleg tega s svojimi pristopi motivira mlade, da se bolj zavedajo svojih talentov in samozavestneje vstopajo v svet, ki ima včasih tudi zelo nerealna pričakovanja. Seminar ponuja odlično priložnost za seznanitev s sodelovanjem med svetovalnim in pedagoškim delom v praksi.

Izvajalci

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Marko Weilguny
raziskovalec na Inštitutu za raziskave in evalvacijo šolstva

Vsebinski sklopi seminarja

 • Vseživljenjska karierna orientacija v Zavodu sv. Stanislava;
 • Intenzivni karierni oddihi;
 • Spreminjajoče se zahteve do mladih;
 • Veščine 21. stoletja.

Program

 • 8.00–9.30: Vseživljenjska karierna orientacija
  Predstavitev dela karierne spremljevalke v Zavodu sv. Stanislava.
 • 9.45–12.30: Konkretni primeri dobrih praks
  Delavnice z demonstracijo konkretnih primerov dela.
 • 13.30–14.15: Kako danes spremljati mlade?
  Delavnice z demonstracijo konkretnih primerov dela.
 • 14.30–16.00: Veščine 21. stoletja
  Delavnica z navodili za samostojno in skupinsko delo.

Način dela na seminarju

Dejavnosti bodo zastavljene večinoma v obliki izkustvenega učenja individualno, v parih, manjših skupinah in skupinsko, del pa bo podan tudi frontalno. Poudarek bo na izmenjavi dobrih praks. Udeleženci bodo spoznavali različne tehnike in pristope s področja vseživljenjske karierne orientacije, s katerimi lahko pomagamo učencem in dijakom ter tudi njihovim staršem. Delali bomo z različni vprašalniki, spoznavali različna spletna orodja za pomoč pri vseživljenjski karierni orientaciji, uporabili bomo tehnike vizualizacije, risanja ipd. pri kariernem svetovanju, igre vlog, delo z besedilomcoaching metode itd. 

Dodana vrednost seminarja

Med primeri dobrih praks bo predstavljen tudi tako imenovani intenzivni karierni oddih. Slednji je lahko pomembna spodbuda za načrtovanje dela na šoli, ki je bolj prilagojeno duhu časa in spreminjajočim se zahtevam do mladih. Udeleženci bodo ob tem tudi ozavestili naravo spreminjajočih se razmer na trgu dela in osvojili tehnike dela pri pouku in razrednih urah, ki spodbujajo karierno orientacijo.

Cena seminarja

4,05 €

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!