Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter podjetništva v šolskem prostoru

Datum

28. 1. 2021 (Seminar bo izveden na daljavo.)

Splošni opis

Seminar spodbuja razvoj kompetenc podjetnosti (okvir EntreComp*) in dela v skupini Design Thinking, ki ju bomo na seminarju predstavili na sistematičen in predvsem praktično usmerjen način. Z nami bo ekipa mentorjev, ki sami vodijo skupine mladih na njihovih prvih korakih v svet podjetnosti in podjetništva. Pri tem bodo natančneje predstavljena dijaška podjetja, ki so osnovni model za uresničevanje omenjenih kompetenc.

*Glej: https://www.zrss.si/pdf/entrecomp.pdf

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

 • spoznali pomen podjetnosti (okvir Entrecomp*) kot ene ključnih kompetenc 21. stoletja,
 • spoznali metode razvoja podjetnosti in uresničevanje dobrih praks,
 • preizkusili uporabo metode dizajnerskega pristopa (Design Thinking),
 • seznanjeni s projektom dijaških podjetij,
 • preizkusili metode iskanja idej in korake ustanovitve dijaškega podjetja,
 • uvedeni v vsebinsko in finančno plat vodenja dijaškega podjetja,
 • dobili vpogled v primere dobrih praks dijaških podjetij,
 • pripravili načrt za delo z učenci oz. dijaki, ki jih zanima svet podjetništva,
 • dobili možnost spremljanja svojih aktivnosti s strani mentorjev tudi po koncu izobraževanja,
 • povabljeni v mrežo učiteljev, ki spremljajo dijake na poti inovativnosti, podjetnosti in podjetništva.

Izvajalci

Blaž Zupan
Docent za področje podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
Tadej Debelak
Profesor strokovnih predmetov in podjetništva na Šolskem centru Škofja Loka, Strojna šola
Mirjam Gorenc
Profesorica strokovno-teoretičnih predmetov na BIC Ljubljana, Živilska šola
Alenka Sedlar Špehar
Profesorica na Zavodu BIC Ljubljana, Živilska šola
Jožica Rejec
Predsednica sveta JA Slovenija, Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih
Maja Juršič
Koordinatorica projekta Moje podjetje pri JA Slovenija, Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih
Andreja Glavič
Profesorica strokovno teoretičnih predmetov na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana

Vsebinski sklopi seminarja

 • Pomen razvoja podjetnosti kot ene ključnih kompetenc 21. stoletja;
 • Praktični primeri uvajanja podjetništva v šole;
 • Mreženje med šolami;
 • Akcijski načrt.

Program

 • 8.00–9.30: Pomen razvoja podjetnosti kot ene ključnih kompetenc 21. stoletja
 • 9.45–12.45: Praktični primeri uvajanja podjetništva v šole
 • 14.00–14.45: Mreženje med šolami
 • 15.00–15.45: Akcijski načrt

Način dela na seminarju

Seminar bo najprej ponudil del s predavanji z možnostjo diskusije z udeleženci, kjer bo šlo za razmislek o smislu podjetnosti v šoli ter za načine vpeljevanja le-tega. Nato bodo udeleženci prek praktičnih primerov spoznavali načine udejanjanja kompetenc podjetnosti. Posebna pozornost bo pri tem namenjena vodenju učnega podjetja. Naposled bodo udeleženci že sami načrtovali možnost izvajanja v lastnem šolskem okolju. S strani izvajalcev jim bo tudi po koncu programa nudena podpora na daljavo pri nadaljnjem delu, lahko pa bodo postali tudi člani širše mreže učiteljev.

Dodana vrednost seminarja

V želji, da se podjetnostne kompetence ne bi izvajale samo pri določenih predmetih ali v obliki krožkov, ima program ambicijo, da bi bili udeleženci s čim širših strokovnih oziroma predmetnih področij, saj so podjetnostne kompetence nujne na vseh ravneh. V tem smislu je novost to, da se o kompetencah ne razmišlja ločeno od kurikuluma. Za samo uresničitev znotraj obstoječega sistema pa je ključnega pomena tudi to, da se podjetnostne kompetence uvajajo skupaj z medpredmetnim povezovanjem, saj dosedanje izkušnje kažejo, da gre za tako imenovane transverzalne oz. kroskurikularne kompetence.

Cena seminarja

5,20 €

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!