Razum srce roke: Prednosti celostne pedagogike

Datum

11., 25. in 26. oktober 2019

Splošni opis

V slovenskem prostoru že obstaja določena tradicija celostne pedagogike tako na teoretični kot na praktični ravni. Je pa žal precej slabo poznana, pomanjkljivo sistematično obravnavana ter preredko predstavljena. Čeprav gre v veliki meri za pedagoška načela, ki so vtkana v človeka kot človeka, pa je vendarle danes težko najti prostor za njihovo polno udejanjanje. Spoznavanje s primeri dobrih praks in medsebojna podelitev le-teh so močna spodbuda za prihodnost.

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

 

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Pridobljeno znanje in izkušnje so koristne za vsa predmetna področja, saj gre za spodbujanje zavesti o pomembnosti celostne obravnave posameznika v stiku s samim seboj ter z okoljem in družbo, v kateri živi. Poleg tega udeleženci tudi drug drugemu predajajo znanje in izkušnje. Izhajamo namreč iz prepričanja, da je v naši šolski praksi že veliko dobrih primerov celostne pedagogike, le da jih morda ne prepoznamo in niti ne poimenujemo tako. Z izvedbo programa želimo ponuditi izobraževanje, ki je v tesnem prepletu s prakso.

Izvajalci

Roman Globokar
profesor na Teološki fakulteti
Bernarda Stenovec
profesorice slovenščine in umetnostne zgodovine na ŠKG
Marko Weilguny
raziskovalec na IREŠ-u
Damijan Močnik
umetniški vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava
Klemen Banko
koordinator projekta UVN na OŠ Alojzija Šuštarja
Dragica Radojevič
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Tadej Rifel
raziskovalec na IREŠ-u
Lina Faletič
šolska psihologinja na OŠ Košani, pomočnica ravnateljice za vrtec pri OŠ
Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava

Vsebinski sklopi seminarja

  • Seznanitev s temeljnimi načeli celostne vzgoje;
  • Razumevanje osnovnih značilnosti sodobnega časa in pomena vzgoje v današnji družbi;
  • Razbiranje družbenega profila med mladimi v Sloveniji;
  • Izkušnja okolja celostne vzgoje z vidika glasbe in likovne umetnosti;
  • Temeljne potrebe in njihova vloga pri razvoju otroka in posameznika;
  • Razumevanje različnosti človekovih inteligentnosti in ustvarjalnost;
  • Učilnica v naravi;
  • Digitalna pismenost;
  • Vloga skupnosti pri celostnem razvoju posameznika.

Način dela na seminarju

Tematska predavanja bodo udeležence uvedla v določen problemski sklop, interaktivne delavnice pa jim bodo ponudile vpogled v praktične vidike celostne pedagogike. Udeleženci bodo imeli ne samo priložnost za še bolj neposreden odziv, ampak bodo v medsebojni interakciji drug drugega motivirali in si posredovali dosedanje izkušnje s področja celostne pedagogike.

Seminar bo hkrati priložnost za seznanitev z okoljem, v katerem se uresničujejo načela celostne pedagogike. V delavničnem delu bodo imeli udeleženci priložnost, da sami preizkusijo določene modele in metode, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. S tem bodo lahko preverili svoje zmogljivosti za doseganje ciljev celostne pedagogike, in sicer tudi kot konkreten odgovor na sodobne izzive pedagoškega dela.

Dodana vrednost seminarja

Izobraževanje bo potekalo v okolju, v katerem deluje več pedagoško-vzgojnih enot (vrtec, osnovna šola, gimnazija, dijaški dom, glasbena šola, študentski dom). Še posebej se nam zdi pomembno, da okolje, ki temelji na načelih celostne pedagogike, posreduje svoje dolgoletne izkušnje iz pedagoške prakse, raznih projektov in drugih dejavnosti, ki jih izvaja. S tem se odpira prostor za pridobivanje novih pedagoških znanj in kompetenc, hkrati pa se vzpostavljajo nove možnosti sodelovanja med deležniki.

Cena seminarja

90 € (vključeno kosilo za vse tri dni)

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

 

Delite vsebino!