Premagovanje težav, povezanih s pretirano rabo digitalnih medijev

Datum

5. oktober 2021 (od 8. do 15. ure)

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Seminar je namenjen učiteljem različnih predmetov kot tudi socialnim delavcem na šolah. Vsakdo od njih se sooča z mladostniki, ki zaradi pretirane rabe digitalnih medijev težje sledijo predmetom in so popustili v učenju ali pa že kažejo znake zasvojenosti. Vse štiri vsebine tega usposabljanja bodo praktično naravnane, saj gre za znanja, ki jih učitelji in socialni delavci danes nujno potrebujejo.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

  • seznanjeni s težavami mladih zaradi pretirane rabe digitalnih medijev,
  • opolnomočeni za delo z mladimi s tovrstnimi težavami,
  • opolnomočeni za delo s starši mladostnikov, ki prekomerno uporabljajo digitalne medije,
  • seznanjeni s preventivnim delovanjem na področju digitalne zasvojenosti.

Vsebinski sklopi seminarja

  • Zdravstvene težave, povezane s pretirano rabo digitalnih medijev;
  • Razlogi, zaradi katerih se mladi vključujejo v programe Centra Šteker in priporočila učiteljem;
  • Varna in odgovorna raba internet v učilnici;
  • Delo s starši na področju zdrave rabe digitalnih naprav.

Izvajalci

dr. Mirna Macur
SOCIOLOGINJA, RAZISKOVALKA NA NACIONALNEM INŠTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE IN PREDAVATELJICA NA FAKULTETI ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Janja Srebrnič
Magistrica psihologije in zaposlena pri Centru Šteker na področjih svetovanja, informiranja in strokovne podpore na področju tehnoloških zasvojenosti
Maja Vreča
NA ARNESU ODGOVORNA ZA PODROČJE VARNE RABE INTERNETA IN SODELAVKA CENTRA ZA VARNEJŠI INTERNET SAFE.SI.
Nina Babič
SVETOVALNA DELAVKA NA OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR IN IZVAJALKA DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE S ČUSTVENO-VEDENJSKIMI TEŽAVAMI IN PSIHOLOŠKIMI STISKAMI

Način dela na seminarju

Štirje tematski sklopi, ki temeljijo na raziskavah in izkušnji, bodo slušateljem omogočili podrobnejšo seznanitev s težavami, ki jih prinaša pretirana raba digitalnih medijev: od pomanjkljive pozornosti pa vse do zasvojenosti. Izvajalci so strokovnjaki na omenjenih področjih in imajo praktične izkušnje z mladostniki s tovrstnimi težavami, prav tako so že vsi izvajali delavnice za opolnomočenje učiteljev. Program temelji na dinamični metodi izmenjave mnenj med udeleženci, s čimer bodo aktivno vstopili v proces ustvarjanja konstruktivnih rešitev na problematičnem področju, ki ga program obravnava.

Dodana vrednost 

Tovrstno usposabljanje je izjemno pomembno zaradi aktualnosti problematike, s katero pa se v procesu formalnega izobraževanja na pedagoški fakulteti učitelji po vsej verjetnosti žal niso srečali. Zato bodo udeleženci na seminarju dobili ustrezno znanje in izkušnje za delo z mladostniki s temi težavami. To bomo dosegli predvsem prek prikaza praktičnih primerov, ki temeljijo tudi na raziskavah tega področja.

Cena 

29,80 €

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!