Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje

Datum

15., 22. in 29. 9. 2020

(Seminar se lahko delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Strokovne delavce želimo opremiti z jasnimi in praktičnimi načini, kako naj pri svojih učencih razvijajo kompetence 21. stoletja, pri čemer si bodo pomagali s sodobno digitalno tehnologijo. V središču programa je sodelovalno, praktično usmerjeno učenje, ki ga bodo udeleženci programa spoznali, ko bodo prek posameznih vsebinskih sklopov vključeni v temeljit proces priprave učnih aktivnosti za učence. S tem jim bo omogočeno, da bodo preoblikovali že obstoječe materiale in aktivnosti, da bi z njimi obogatili svojo pedagoško prakso. Z aktivnim sodelovanjem v programu, kjer bodo ustvarili in delili svoja učna gradiva, bodo hkrati postali člani širše skupnosti učiteljev, ki bo z dejavnostmi lahko nadaljevala tudi po zaključku programa.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

 • spoznali in preizkusili inovativne načine svojega poučevanja ter učenja,
 • seznanjeni z značilnostmi učitelja in učenca v 21. stoletju,
 • odkrivali, kateri sistemski dejavniki najbolj podpirajo inovativne učne prakse,
 • spoznali in preizkusili pomembnost sodelovalnega učenja in njegovo praktično vlogo,
 • odkrivali, kaj v procesu učenja pomenijo odgovornost, sprejemanje odločitev in odvisnost od drugih,
 • spoznali in preizkusili načela uspešne komunikacije ter kako komunicirati z določeno publiko,
 • spoznali pomen razširjene oz. multimodalne komunikacije ter kaj pomeni podporni dokaz,
 • praktično seznanjeni z uporabo znanja v novih okoliščinah in s pomenom in glavnimi značilnostmi izgrajevanja znanja,
 • usposobljeni za pripravo učnih ur, pri katerih je v ospredju izgrajevanje znanja,
 • odkrivali, katere so glavne značilnosti samonadzora,
 • odkrivali, kaj pri učencih pomeni dolgotrajna aktivnost,
 • ozaveščeni, kako pomembno je, da pred začetkom dela določimo učne cilje in merila uspešnosti,
 • ozaveščeni, kako pomembno je, da z učenci pregledajo delo na podlagi povratne informacije,
 • spoznali in preizkusili glavne značilnosti učenja z metodo reševanja problemov,
 • seznanjeni s specifičnimi težavami, s katerimi se ljudje srečujejo v določenem okolju,
 • spoznali, če obstajajo posebni konteksti za reševanje problemov,
 • praktično spoznali, kako lahko uporabljamo dostopne podatke za uspešno reševanje problemov,
 • spoznali, katere so glavne značilnosti uporabe IKT za učenje,
 • preizkusili IKT za učenje in utrjevanje osnovnih informacij oz. njihovo reproduciranje,
 • preizkusili, kako lahko z uporabo IKT podpiramo izgrajevanje znanja,
 • preizkusili, kako lahko s pomočjo IKT ustvarimo izdelek za določenega uporabnika,
 • spoznali, kako lahko strokovni delavec ugotavlja, če njegovi učenci razvijajo kompetence 21. stoletja,
 • seznanjeni s primeri odzivov učiteljev in učencev na poučevanje kompetenc za 21. stoletje.

Izvajalci

Jernej Pangeršič
Sodelavec za področje izobraževanja na Microsoft Slovenia

Vsebinski sklopi seminarja

 • Sodelovanje;
 • Komunikacija;
 • Izgrajevanje znanja;
 • Samonadzor;
 • Reševanje problemov;
 • IKT pri pouku.

Program

1. DAN

 • 8.00–8.45: Uvod v tematiko
 • 8.45–10.45: Sodelovanje
 • 11.00–13.15: Komunikacija
 • 14.00–15.30: Izgrajevanje znanja, 1. del

2. DAN

 • 8.00–9.30: Izgrajevanje znanja, 2. del
 • 9.45–11.15: Samonadzor, 1. del
 • 11.30–13.00: Samonadzor, 2. del
 • 14.00–15.30: Reševanje problemov, 1. del

3. DAN

 • 8.00–9.30: Reševanje problemov, 2. del
 • 9.45–11.15: IKT pri pouku, 1. del
 • 11.30–13.00: IKT pri pouku, 2. del
 • 14.00–15.00: Zaključek

Način dela na seminarju

Udeleženci bodo s praktičnimi vajami, ogledi video-materiala, branjem literature, diskusijami in naposled s samoocenjevanjem uresničevali cilje programa. Vzpostavljena bo virtualna učilnica, saj načrtujemo, da bo del programa potekal tudi na daljavo, vsekakor pa bi bila virtualna učilnica prostor za izmenjavo mnenj in izkušenj ter posledično za utrjevanje pridobljenega znanja po končanem programu.

Dodana vrednost seminarja

Ker živimo v dobi poplave informacij, je za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju danes bistvenega pomena, da so sposobni pripraviti učence na več kot zgolj pomnjenje in reproduciranje informacij, ki so jih ustvarili drugi. Šole so pred velikim izzivom, da ustvarjajo priložnosti, ki gredo preko tega ponavljanja informacij. Hkrati danes v digitalni dobi nima več smisla, da učencem postavljamo vprašanja, na katera že poznajo odgovore, temveč da jim pomagamo, kako naj uporabijo vso to količino informacij, da bi ustvarili lastna razumevanja in se angažirali v smiselno delovanje. Program ponuja vse možnosti, da se klasične kurikulume, ki še vedno temeljijo na ponavljanju dejstev, nadgradi v poučevanje in učenje s pomočjo reševanja smiselnih in v realnosti obstoječih problemov.

Cena seminarja

18,17 €

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!