Ozaveščanje in razvijanje veščin in kompetenc pri učencih in dijakih

Datum

NOV TERMIN: 10. junij 2022 (8.00–15.00)

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Na seminarju pridobljena znanja ter veščine ponujajo strokovnim delavcem načine za bolj interaktivne pristope poučevanja in izvajanja praktično usmerjenega dela z učenci in dijaki ter bolj ustvarjalne načine svetovanja posameznikom pri njihovih kariernih odločitvah.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

  • spoznali, kako spodbujati razvoj kompetenc in veščin ter motivacijo pri učencih,
  • seznanjeni s kompetencami in veščinami 21. stoletja in ozavestili njihov razvoj na osebni ravni in v razredu,
  • na praktičnih primerih dobre prakse spoznali kompetence podjetnosti in interese nadarjenih,
  • usvojili vodenje in spremljanje učencev po modelu vseživljenjske karierne orientacije.

Vsebinski sklopi seminarja

  • Kdo so nadarjeni otroci in mladostniki?;
  • Kompetence 21. stoletja;
  • Kompetence podjetnosti, interesi nadarjenih;
  • Usvajanje vodenja in načrtovanja kariere v luči vseživljenjske karierne orientacije.

Izvajalci

Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Ela Rupert
Učiteljica angleščine na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Marko Weilguny
Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva in koordinator dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava
dr. Tadej Rifel
Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva in profesor na Škofijski klasični gimnaziji

Način dela na seminarju

Udeleženci bodo sami izkusili različne tehnike s področja celostnega spremljanja, vseživljenjske karierne orientacije ter razvijanja kompetenc za 21. stoletje. Ker jih bodo izkusil pri sebi, jih bodo lahko bolj suvereno uvajali v svoj pouk ter različne oblike svetovanj ter izvajanja delavnic tako za učence, dijake kot tudi starše. Z različnimi dejavnostmi bodo svoj pouk lahko obogatili, nadgradili in prispevali k celotnemu razvoju učencev in dijakov. Poseben poudarek bo na predstavitvi primerov dobrih praks, saj bodo z nami na programu učitelji, ki imajo mnogotere izkušnje s krepitvijo kompetenc v osnovni ali v srednji šoli. Tako bo lahko vsak od udeležencev dobil tisto, za kar bo presodil, da sodi tudi v njegovo šolsko okolje, in to posredoval naprej.

Dodana vrednost 

Glede na to da bodo udeleženci večino vaj izkusili na sebi, bodo bolj suvereni za prenos teh kompetenc v prakso. Poleg tega se bodo preko igre vlog v določenih primerih s simulacijo že prestavili v procese svetovanj in izvajanja delavnic, s čimer bodo že pridobivali določene kompetence za izvajanje vaj v praksi. V zadnjem sklopu izobraževanja bo posebna pozornost namenjena načrtovanju konkretnih korakov uresničevanja pridobljenih znanj in veščin v praksi.

Cena 

36,90 €

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!