Nadarjeni – neizkoriščeni kreativni kapital družbe

Datum

NOV TERMIN: 5. april 2022

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Glavni cilj seminarja je predstaviti kognitivni razvoj posameznika, kognitivno raznolikost med posamezniki in kakšne izzive in potencial prinaša ta raznolikost v pedagoški proces pri posameznih predmetnih sklopih in predmetih. S tem želimo pedagoške delavce opolnomočiti z dodatnimi znanji in razumevanjem vpliva različnih miselnih vzorcev na razumevanje predmetnih vsebin. Ključno sporočilo programa je, da bi namesto siljenja različnih učencev v enotni miselni okvir, ki ustreza povprečnemu posamezniku, učencem omogočili, da s svojim drugačnim pogledom dosegajo zahtevan nivo, hkrati pa prispevajo tudi popolnoma nove poglede na predmetno področje in z njimi bogatijo tudi ostale sošolce in pedagoške delavce ter družbo.

Vsebinski sklopi seminarja

  • Delo z nadarjenimi mladostniki;
  • Pomen kreativnosti in razlike v kogniciji;
  • Alternativni pristopi poučevanja in dela z nadarjenimi mladostniki.

Izvajalci

Tim Prezelj
DIPLOMANT MOLEKULSKE IN FUNKCIONALNE BIOLOGIJE IN RAZISKOVALEC
Prof. dr. Mojca Juriševič
REDNA PROFESORICA ZA PODROČJE PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE NA PEDAGOŠKI FAKULTETI V LJUBLJANI

Način dela na seminarju

Na seminarju bodo organizirana predavanja na opisano tematiko in delavnice s praktičnimi primeri iz šolstva, na katerih bodo udeležencem predstavili možne prilagoditve in izboljšave pedagoškega procesa, s katerimi bi še okrepili kreativni potencial (nadarjenih) učencev pri posameznih predmetnih sklopih. Udeleženci bodo z izkušnjo na seminarju okrepili svojo zavest in odločenost za delovanje.

Dodana vrednost 

V sklopu seminarja bo posebna pozornost namenjena prav posodabljanju disciplinarnega in strokovnega znanja za predmete oz. strokovne module, ki jih poučujejo udeleženci. Predstavili bomo kognitivne zahteve trenutno uveljavljenih pedagoških pristopov, možne odklone pri posameznih učencih in kako te učence kreativno vključiti v učni proces v njihovo korist, korist celotnega razreda, predmeta in nenazadnje samega pedagoškega delavca.

Cena 

27,40 €

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!