Uporaba IKT virov pri pouku matematike

Datum

24. – 26. 10. 2019

Splošni opis

Pouk matematike omogoča zelo široko in pestro rabo različnih IKT virov. Odličen, vsestransko uporaben in po novem brezplačno dostopen program Autograph je zmogljivo orodje za poučevanje. Po svojim možnostih in uporabnosti je program morda še najbolj podoben v slovenski strokovni javnosti nekoliko bolj poznani GeoGebri. V primerjavi med obema programoma pa izstopa to, da je pri Autographu očitno, da je zasnovan prvenstveno za uporabo v pedagoških procesih ter nudi nekatere nekoliko uporabnejša orodja, predvsem pa je prijaznejši in preprostejši za uporabo. Seminar bo namenjen seznanitvi s programom Autograph, prikazu konkretnih primerov uporabe ter predstavitvi drugih uporabnih IKT virov, ki jih je mogoče s pridom uporabljati pri pouku matematike.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Seminar je zasnovan izrazito specifično in usmerjen za učitelje, ki jih zanima področje uporabe IKT pri pouku matematike. Seminar je zastavljen tudi izrazito praktično, izvajalec seminarja pa je odličen britanski pedagog z desetletji izkušenj in pionirskim pristopom do vključevanja IKT v pouk.

Izvajalec

V Slovenijo prvič prihaja eden od dveh avtorjev programa Autograph, Douglas Butler. G. Butler je pedagog, ki je po zaključenem študiju matematike in elektrotehnike na Cambridgeu svoje izkušnje 30 let pridobival v pedagoški praksi. Ob vodenju matematičnih aktivov v svojem okolju je bil 6 let tudi vodja vodilnega nacionalnega programa prenove srednješolskih kurikulov za matematiko. Njegovo najbolj obsežno raziskovalno in razvojno delo je povezano z vključevanjem tehnologije in internetnih virov v pedagoški proces.

Vsebinski sklopi seminarja

  • Četrtek popoldne (14.00 – 19.00): ISKANJE IN RABA INTERNETNIH VIROV
  • Petek dopoldne (9.00 – 13.00): PREDSTAVITEV PROGRAMA AUTOGRAPH 5.0 (osnovne funkcije)
  • Petek popoldne (14.00 – 18.00): FUNKCIJE PROGRAMA IN PRAKTIČNI PRIMERI ZA NIŽJE LETNIKE
  • Sobota dopoldne (9.00 – 13.00): FUNKCIJE PROGRAMA IN PRAKTIČNI PRIMERI ZA VIŠJE LETNIKE
  • Sobota popoldne (14.00 – 17.00): UPORABA PROGRAMA ZA STATISTIKO IN VERJETNOST

Način dela na seminarju

Seminar bo potekal kot predstavitev s praktičnimi prikazi in samostojno rabo programa. Celoten program poteka v angleščini in je najbolj primeren za učitelje srednjih šol ali višjih razredov osnovnih šol. Na delavnicah bodo udeleženci lahko dobili zadosti pomagal in načinov, kako v šolskem prostoru odgovoriti na izzive, ki jih prinaša uporaba sodobnih tehnologij in predvsem, kako mlade vključiti v smiselno uporabo tehnologije.

Dodana vrednost seminarja

Udeleženci seminarja bodo lahko po udeležbi nemudoma pričeli z uporabljanjem programa Autograph pri svojem pedagoškem delu.

Cena seminarja

Kotizacija za udeležbo na seminarju vključuje dve kosili in pet kavnih odmorov.

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 150 EUR, v primeru udeležbe več udeležencev iz iste organizacije so na voljo znižane kotizacije:

1. udeleženec: 150 EUR
2. udeleženec: 140 EUR
3. udeleženec: 130 EUR
vsi nadaljnji udeleženci: 120 EUR

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

Delite vsebino!