Formativno spremljanje v praksi

Datum

8. november 2019

Splošni opis

Formativno spremljanje je v slovenskem šolskem prostoru zaradi vpetosti v različne projekte že precej dobro poznamo. V določenih primerih se je ta način dela že tako uveljavil, da je postal nekako samoumeven. To pa lahko predstavlja tudi nevarnost, da ga uporabljamo preprosto zato, ker ga moramo. Seminar bo zato ponudil predvsem uspešne praktične vidike formativnega spremljanja in izpostavil največje izzive. Eden večjih je zagotovo ravno v preseganju samoumevnosti metode in iskanju pozitivnih plati njene uporabe in rezultatov, ki jih prinaša.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Kvalitetna povratna informacija učencem je ključnega pomena pri spremljanju napredka v znanju. Poleg tega povratna informacija s strani učencev tudi učitelju ponuja boljši vpogled v kvaliteto njegovega dela. Formativno spremljanje želi nadomestiti določene pomanjkljivosti na področju učenčeve motivacije in s svojimi pristopi ustvariti okolje, kjer bo učenje spet postalo zanimivo in predvsem prinašalo zadovoljstvo za obe strani v procesu.

Izvajalci

Rok Lipnik
profesor matematike na gimnaziji Celje center
Ela Rupert
učiteljica angleščine na OŠ Alojzija Šuštarja
Nadja Janežič
učiteljica glasbe na OŠ Alojzija Šuštarja

Vsebinski sklopi seminarja

  • Osnovna načela formativnega spremljanja;
  • Formativno spremljanje in kvaliteta pouka;
  • Vzpostavitev primernega učnega okolja za formativno spremljanje;
  • Dobre prakse s področja formativnega spremljanja v osnovni in srednji šoli.

Način dela na seminarju

S predstavitvami uporabe formativnega spremljanja tako v osnovni kot srednji šoli bomo neposredno vstopili v pedagoško prakso in njene izzive. Seminar bo v tem smislu bolj izmenjava idej in dobrih praks, predvsem pa bo na voljo veliko časa za medsebojno podporo in bogatenje.

Dodana vrednost seminarja

Seminar bodo oblikovali učitelji, ki bodo podajali svoje izkušnje in ponudili možnost za obogatitev in motivacijo udeležencev pri njihovem pedagoškem delu. Vsekakor to ne bo zgolj še en seminar o formativnem spremljanju, ampak priložnost, da osmislimo, kaj formativno spremljanje pravzaprav pomeni v razredu, in sicer tako v obliki uspehov kot tudi izzivov.

Cena seminarja

45 € (vključuje kosilo)

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

Delite vsebino!