Družbeno koristno učenje

Datum

17. april 2020

Splošni opis

Družbeno koristno učenje je utemeljeno na prepričanju, da lokalna ali širša skupnost lahko predstavlja inovativno priložnost, ki bo v korist šolskim predmetom pri njihovem uresničevanju v praksi. Pri tem gre predvsem za osvajanje različnih kompetenc in za prilagajanje ustaljenih vzorcev učenja.

Na seminarju želimo udeležence voditi skozi celostno predstavitev metode družbeno koristnega učenja (ang. Service Learning) in ponuditi konkretne primere za njeno uresničevanje v šolskem okolju. Pri tem igrajo ključno vlogo učenci, ki prevzemajo vlogo voditeljev, saj tisto, kar so se naučili v razredu, uporabljajo pri reševanju realnih problemov v določeni skupnosti. Hkrati pa so usposobljeni za organizacijo projektov socialne pravičnosti in demokratične participacije.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Z udeležbo na seminarju boste pridobili:

  • razumevanje pedagoškega koncepta z veliko preoblikovalno močjo;
  • sposobnost združevanja učne snovi (teorije, učnih načrtov) z deloma za skupnost;
  • zavest o pomembnosti spodbujanja družbeno koristnega udejstvovanja učencev;
  • tehnike, kako aktivno vključiti učence v različne faze projekta (načrtovanje, razvoj, uresničitev, evalvacija);
  • vire in mreže, ki jih boste lahko uporabili v lastni pedagoški praksi.

Izvajalci

Tadej Rifel
raziskovalec na IREŠ-u, profesor na ŠKG

Vsebinski sklopi seminarja

  • Celostna, inkluzivna in kakovostna vzgoja;
  • Kaj je družbeno koristno učenje;
  • Odziv na potrebe družbe;
  • Aktivna vloga učencev pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji projektov;
  • Kako načrtovati projekte družbeno koristnega učenja.

Način dela na seminarju

V primeru večje skupine bo večji poudarek na teoretskih osnovah in potem glede na potrebe intenzivno delo v obliki mentorstva po seminarju. V primeru manjše skupine pa se mentorstvo lahko izvaja delno že med samim seminarjem.

Dodana vrednost seminarja

Družbeno koristno učenje je relativno nov pristop poučevanja, ki pa je v nekaterih državah zelo uveljavljen. Z udeležbo boste postali nekakšni pionirji te metode v Sloveniji, hkrati pa boste prejeli svež prevod priročnika, ki ga boste lahko uporabljali pri svoji pedagoški praksi.

Cena seminarja

45 € (vključuje kosilo)

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

Delite vsebino!