Družbena pobuda in njeno mesto v šoli

Datum

NOV TERMIN: 18. (od 8. do 15. ure) in 20. (od 13. do 20. ure) maj 2022

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Seminar se loteva zelo aktualne teme, ki sodi v okvir poučevanja aktivnega državljanstva, in sicer z družbenim pobudništvom med mladimi. Za mlade večkrat rečemo, da so pasivni in nemotivirani za delo, zato je tema pobudništva več kot primerna, da spodbudi tako učitelje kot učence, da se z izkušnjo razvoja družbene pobude aktivirajo in jo uresničijo tudi kot metodo znotraj formalnega izobraževanja.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

 • seznanjeni z načini poučevanja aktivnega državljanstva v osnovni ali srednji šoli z aktivnostjo v ožjem ali širšem okolju,
 • seznanjeni s tematiko pobudništva mladih v družbi in njegovega mesta v izobraževanju,
 • poglobili koncept pobudništva v družbi kot metode razvijanja državljanskih kompetenc mladih,
 • iskali načine, kako lahko pobudništvo kot pristop v neformalnem izobraževanju postane metoda formalnega učenja in poučevanja v šolskem kontekstu,
 • seznanjeni z vlogo in poslanstvom mladinskega delavca ter ovrednotili smiselnost prenosa določenih kompetenc mladinskega delavca v okolje formalnega izobraževanja,
 • dobili prvovrstno izkušnjo razvoja družbene pobude po korakih z namenom, da bi udeleženci znali pri razvijanju pobud podpreti učence in dijake (strateško in projektno načrtovanje, financiranje, razvoj poslovnega modela pobude, razvoj blagovne znamke pobude, delo z deležniki, delo z ekipo, delo s prostovoljci, organiziranje dogodkov ipd.),
 • preizkusili idejo družbene pobude v realnem okolju.

Vsebinski sklopi seminarja

 • Mladi in pobudništvo danes;
 • Družbena pobuda kot metoda za krepitev državljanskih kompetenc;
 • Analiza družbenega problema in željene spremembe;
 • Definiranje metod za dosego spremembe;
 • Izdelava načrta dejavnosti in zbiranja sredstev pobude;
 • Izdelava promocijskega načrta pobude;
 • Biti mentor dijakom pri razvoju pobude;
 • Kako vključiti pobudo v naš kontekst in evalvacija usposabljanja.

Izvajalci

Dr. Tadej Rifel
RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA raziskovanje IN EVALVACIJO ŠOLSTVA, PROFESOR NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Matej Cepin
DIREKTOR SOCIALNE AKADEMIJE, MENTOR IN COACH

Način dela na seminarju

Izvajalca bosta z udeleženci izvedla tako imenovani trening procesa izpeljave družbene pobude. To predvsem pomeni, da bodo udeleženci šli čez naslednje faze razvoja pobude:

 • analiza družbenega problema,
 • začrtanje želene spremembe, ki bi jo družbena pobuda dosegla,
 • definiranje metod za dosego spremembe (npr. prostovoljska akcija, kampanja, delavnica, dobrodelnost …),
 • izdelava načrta dejavnosti pobude,
 • razvoj blagovne znamke in promocijskih aktivnosti pobude,
 • zbiranje sredstev za izvedbo pobude (finančnih, nefinančnih).

Na podlagi te prvovrstne izkušnje bodo udeleženci lažje vzpostavili enake procese za izvedbo družbene pobude tudi v svojih šolskih okoljih. Vzpostavitev takšnih procesov pomeni:

 • umestitev akcije dijakov v šolski kurikul (obvezne izbirne vsebine, znotraj določenega predmeta, kot krožek …),
 •  izbira zainteresiranih dijakov,
 •  mentoriranje dijakov,
 •  pomoč dijakom pri razširjanju rezultatov in vidnosti pobude.

Dodana vrednost 

Omenjeni trening pobudništva v družbi zagotovo predstavlja določeno novost, posebej kar zadeva okvire formalnega izobraževanja. V tem smislu gre za prenos znanja in izkušenj s področja prakse v neformalnih vodah izobraževanja (mladinsko delo), ki temelji na izkušnji predvsem nevladnih organizacij. Vsako predmetno področje bo v predstavljeni vsebini lahko našlo elemente za spodbujanje aktivnega udejstvovanja, ki predstavlja en del celote tega, kar lahko vodi k vzpostavitvi načina delovanja družbene pobude tudi v šolskem okolju.

Cena 

59,90 €

Točke za napredovanje

1 kreditna točka

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!