Pasti in priložnosti digitalnega sveta v šoli. Primeri učinkovite prakse

Digitalni svet ni samo tehnološko znanje, temveč tudi uporaba veščin, ki nam pomagajo pri delu v šoli, da lažje vstopamo v dialog z mladimi.