Digitalni pouk in digitalnost pri pouku. Primeri učinkovite prakse

Datum

Sreda, 12. oktober 2022, med 8.00 in 16.00 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis

Na seminarju bodo predstavljene predvsem dobre prakse izvajanja pouka na daljavo na primeru ene OŠ in ene gimnazije. Predstavljen pa bo tudi primer uspešne promocije šole v času pouka na daljavo. Končno bodo predstavljene tiste digitalne rešitve, s katerimi lahko obogatimo pouk, in sicer na povsem praktičen način, da jih bodo udeleženci lahko takoj po koncu programa tudi dejansko uporabili. 

Cilji seminarja

 • Uvajanje v temeljne izzive digitalne dobe,  
 • usvojitev digitalnih orodij in zanimivih aplikacij za obogatitev pouka;
 • primeri dobrih praks digitalizacije pouka po posameznih predmetih;
 • pridobitev vpogleda v dobre prakse izvajanja pouka v digitalnem okolju;  
 • pridobitev vpogleda v primer uspešne prakse promocije šole v digitalnem okolju.

Vsebinski sklopi seminarja

 • Priložnosti in izzivi digitalne dobe; 
 • Primeri praktičnih digitalnih orodij za poučevanje v razredu ali na daljavo; 
 • Izvajanje pouka na daljavo na primeru gimnazije; 
 • Izvajanje pouka na daljavo na primeru osnovne šole; 
 • Promocija šole na daljavo; 
 • Primeri dobrih praks. 

Izvajalci

dr. Tadej Rifel
Samostojni raziskovalec in učitelj v Zavod Kajžica, montessori za male in velike
Matevž Bolta
Podravnatelj in učitelj praktičnega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Marko Weilguny
RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA raziskovanje IN EVALVACIJO ŠOLSTVA IN KOORDINATOR DEJAVNOSTI V ZAVODU SV. STANISLAVA
dr. Marina Rugelj
PROFESORICA MATEMATIKE IN VODJA SKUPINE ZA INOVATIVNOST NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
mag. Ambrož Demšar
UČITELJ MATEMATIKE NA OSNOVNI ŠOLI ALOJZIJA ŠUŠTARJA
mag. Bernarda Stenovec
PROFESORICA SLOVENŠČINE IN UMETNOSTNE ZGODOVINE NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Bruno Gavaia
Učitelj razrednega pouka, Portugalska
Marko Novak
Učitelj razrednega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja

Način dela na seminarju

Seminar bo uvedlo predavanje, potem pa bodo na vrsti delavnice. Med drugim bo šlo za splošen razmislek o digitalnih navadah mladih, nato pa bodo delavnice posvečene temu, kako se spoprijeti z uporabo in smiselnostjo IKT pripomočkov pri izvajanju pouka. 

O določenih vsebinah seminarja bodo izvajalci spregovorili na način predstavitve in diskusije z udeleženci, tisti del, ki pa je usmerjen v samo pedagoško prakso, pa bo izveden v obliki prikaza praktičnih primerov učinkovite rabe orodij. Na podlagi pridobljene izkušnje po metodi »učitelji učiteljem«, ki smo jo preizkusili že v drugih seminarjih, bodo udeleženci lažje prepoznali povezavo s svojo pedagoško izkušnjo in uspešno prenesli prakso v svoje učno okolje. 

Dodana vrednost seminarja

Seminar s poudarkom na digitalnih tehnologijah ponuja strokovnim delavcem priložnost, da posodobijo in nadgradijo načine posredovanja znanja v sodobni šoli. Seminar temelji na zavedanju, da je za uspešen prenos znanja pridobljenega na seminarju v prakso potrebna čim bolj pristna izkušnja udeležencev. Za to bo poskrbljeno s predstavitvami in prikazi, ki jih bodo izvedli učitelji praktiki. 

Urnik seminarja 

7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih 

8.00–8.15: Uvod v seminar (Tadej Rifel) 

8.15–9.00: Vzgoja in izobraževanje v digitalni dobi (Tadej Rifel) 

9.00–9.45: Primeri dobre prakse uporabe digitalnih orodij v OŠ (Ambrož Demšar)

9.45–10.30: Orodje za izdelavo interaktivnih videov (promocija šole v digitalnem okolju) (Marko Weilguny)

10.30–10.45: Odmor za kavo in piškote 

10.45–12.15: Primeri dobrih praks uporabe digitalnih orodij v SŠ (Bernarda Stenovec in Marina Rugelj) 

12.15–13.00: Primeri dobre prakse – aplikacije za obogatitev pouka (Bruno Gavaia; v angleškem jeziku (možnost tolmačenja v slovenski jezik))

13.00–14.00: Kosilo 

14.00–15.30: Organizacija pouka v digitalni dobi (Marko Novak in Matevž Bolta) 

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

34,26 € (za samoplačnike izven VIZ 68,52 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!