Digitalni pouk in digitalnost pri pouku. Primeri učinkovite prakse

Datum

Spremenjen termin!

4. in 12. oktober 2021 (od 15. do 19. ure)

(Seminar bo izveden na daljavo.)

Splošni opis

Seminar s poudarkom na digitalnih tehnologijah ponuja strokovnim delavcem priložnost, da posodobijo in nadgradijo načine posredovanja znanja v sodobni šoli, še posebej z oziroma na spremenjene razmere v času šolanja na daljavo. Hkrati pa program pri udeležencih krepi tudi zavest o pomembnosti digitalnih rešitev v običajnih šolskih razmerah. Program temelji na zavedanju, da je za uspešen prenos znanja  v prakso potrebna čim bolj pristna izkušnja udeležencev. Za to bo poskrbljeno s predstavitvami in prikazi, ki jih bodo izvedli učitelji praktiki.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci bodo:

 • uvedeni v temeljne izzive digitalne dobe v sedanjosti in prihodnosti,
 • seznanjeni z vlogo in pomenom digitalnih kompetenc in digitalne inteligence pri učencih,
 • seznanjeni z dobrimi praksami izvajanja pouka na daljavo na primeru ene OŠ in ene gimnazije,
 • seznanjeni s primerom uspešne promocije šole v času pouka na daljavo,
 • preizkusili praktične primere digitalnih rešitev, s katerimi lahko obogatimo pouk.

Vsebinski sklopi seminarja

 • Priložnosti in izzivi digitalne dobe;
 • Primeri praktičnih digitalnih orodij za poučevanje v razredu ali na daljavo;
 • Izvajanje pouka na daljavo na primeru gimnazije;
 • Izvajanje pouka na daljavo na primeru osnovne šole;
 • Promocija šole na daljavo;
 • Primeri dobrih praks.

Izvajalci

Tomaž Valjavec
DIREKTOR ZA PODROČJE REŠITEV IN PRODAJE PRI MICROSOFT SLOVENIA
Jernej Pangeršič
SODELAVEC ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA PRI MICROSOFT SLOVENIA
Dr. Tadej Rifel
RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA raziskovanje IN EVALVACIJO ŠOLSTVA, PROFESOR NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Matevž Bolta
Podravnatelj in učitelj praktičnega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Marko Weilguny
RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA raziskovanje IN EVALVACIJO ŠOLSTVA IN KOORDINATOR DEJAVNOSTI V ZAVODU SV. STANISLAVA
Dr. Marina Rugelj
PROFESORICA MATEMATIKE IN VODJA SKUPINE ZA INOVATIVNOST NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Mag. Ambrož Demšar
UČITELJ MATEMATIKE NA OSNOVNI ŠOLI ALOJZIJA ŠUŠTARJA
Mag. Bernarda Stenovec
PROFESORICA SLOVENŠČINE IN UMETNOSTNE ZGODOVINE NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI GIMNAZIJI
Petra Filipič
UČITELJICA ŠPORTA NA OSNOVNI ŠOLI ALOJZIJA ŠUŠTARJA
Marko Novak
Učitelj razrednega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja

Način dela na seminarju

Seminar bo ponudil kombinacijo teoretičnih uvidov (uvodno predavanje) in praktičnih primerov v nadaljevanju. Najprej bo šlo za splošen razmislek o digitalnih navadah mladih, nato pa tudi o konkretnih napotkih, kako se spoprijeti z uporabo in smiselnostjo IKT pripomočkov pri izvajanju pouka. Podani bodo številni primeri uspešnih praks in rabe IKT v šoli. O določenih vsebinah programa bodo izvajalci spregovorili na način predstavitve in diskusije z udeleženci, tisti del, ki pa je usmerjen v samo pedagoško prakso, pa bo izveden v obliki prikaza praktičnih primerov učinkovite rabe orodij. Na podlagi pridobljene izkušnje po metodi “učitelji učiteljem”, ki smo jo preizkusili že v drugih programih, bodo udeleženci lažje prepoznali povezavo s svojo pedagoško izkušnjo in uspešno prenesli prakso v svoje učno okolje.

Dodana vrednost 

Udeleženci bodo razvijali predvsem digitalne kompetence, s katerimi bodo lažje razumeli, kako lahko IKT podpira sporazumevanje in ustvarjalnost učencev. Hkrati bodo na programu ozavestili, da poleg priložnosti te tehnologije prinašajo tudi tveganje ter da so zato pri njihovi uporabi potrebne določene omejitve. Slednje vključuje tako zmožnost kritične uporabe IKT kot upoštevanje etičnih standardov. Poleg tega pa bodo udeleženci v delavnicah, kjer bodo sami soočeni z določenimi izzivi, razvijali tudi kompetence kot so: prevzemanje pobude, sodelovanje, ustvarjalnost ipd.

Cena 

67 €

Točke za napredovanje

1 kreditna točka

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

 

Delite vsebino!