Virtualnost in digitalnost v šolskem prostoru

Splošni opis

Sodobni digitalni svet terja odzive tudi na področju šolstva. V splošni zmedenosti včasih pozabljamo, kaj je zares pomembno, torej ne samo vprašanje, koliko tehnologije spada v šolski prostor, temveč tudi to, kako digitalizacija življenja vpliva na učence in učitelje. Prisotnost mladih na socialnih omrežjih je dejstvo, kakor tudi žal opazen porast digitalne zasvojenosti predvsem z računalniškimi igricami. Kakšen je lahko naš odgovor na vse to, se bomo med drugim spraševali na seminarju.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Več poglobljenega vedenja o virtualnih procesih in njihovem vplivu na človeka pomembno prispeva k razumevanju konkretne situacije v šolskem okolju. Predavanja z delavnicami zajemajo tako področje visoke digitalne tehnologije, spoznavanje zakonitosti in zapletenosti ter pasti socialnih omrežij ter iščejo odgovore v zavedanju posameznikove vloge v šolski in razredni skupnosti, ki je lahko zdravilo tudi za pojave takih in drugačnih nekemičnih zasvojenosti, med katere sodijo tudi računalniške igre.

Vsebinski sklopi seminarja

  • Priložnosti in izzivi digitalne dobe (izvajalec Tomaž Valjavec);
  • Od nespametne k bolj učinkoviti uporabi spleta (izvajalec Tilen Dominko);
  • Celostna pedagogika v digitalni dobi (izvajalki Nataša Hanuna in Mirjam Erce Vratuša);
  • Psihološki vidiki digitalne dobe (izvajalec Bojan Musil);
  • Problematika digitalne zasvojenosti (izvajalka Mirna Macur).

Program

SOBOTA

8.30–10.00: Predavanje Kako sodobne tehnologije spreminjajo družbo in kakšna znanja bodo potrebna, da ostanemo konkurenčni v globalnem svetu?
(Tomaž Valjavec)

potreba po drugačnem znanju kot pred leti, prilagoditev šolskega sistema

10.15–11.45: Predavanje Pasti in priložnosti spleta
(Tilen Dominko)

pametna vs. nespametna raba interneta, vzpostavljanje stikov z neznanci

12.30–14.00: Delavnica Pedagog kot sogovornik mladih glede spleta in socialnih omrežij
(Tilen Dominko)

praktični napotki in znanja, da bodo učitelji lahko enakovreden sogovornik učencem

14.15–15.45: Delavnica Celostno spremljanje v sodobni šoli
(Nataša Hanuna in Mirjam Erce Vratuša)

praktični preizkus različnih možnosti za spodbujanje in spremljanje aktivnosti učencev, med drugim tudi možnosti, ki jih pri tem ponuja virtualni svet

SOBOTA

8.30–10.00: Predavanje Mladi in informacijska tehnologija
(Bojan Musil)

značilnosti IKT, podrobnejša osvetlitev psiholoških vidikov uporabe IKT

10.15–11.45: Delavnica Selfie/sebek
(Bojan Musil)

kaj nam povedo o ljudeh, lahko iz njih izpeljemo pomembne zaključke glede sodobnega sveta in posledično sodobnega poučevanja

12.30–14.00: Predavanje Mladi v precepu digitalne odvisnosti
(Mirna Macur)

pretirana raba digitalnih medijev in posledice le-te; zasvojenost, povezana s pretirano rabo

14.15–15.45: Delavnica Virtualni svet računalniških iger
(Mirna Macur)

problem zasvojenosti z računalniškimi igrami, iskanje možnih rešitev in pristopov

Izvajalci

Tomaž Valjavec
direktor za področje rešitev in prodaje pri Microsoft Slovenia
Tilen Dominko
direktor zavoda Varni internet
dr. Bojan Musil
docent na Filozofski fakulteti univerze v Mariboru
dr. Mirna Macur
Sociologinja, raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predavateljica na Fakulteti za uporabne družbene študije
Nataša Hanuna
karierna svetovalka, multiplikatorka projekta Popestrimo šolo
Mirjam Erce Vratuša
profesorica psihologije na Škofijski klasični gimnaziji

Način dela na seminarju

Uveljavljeni strokovnjaki bodo skupaj z učitelji premislili problemsko ozadje današnje digitalne dobe, čemur so namenjena predavanja z diskusijo. Na delavnicah bodo udeleženci dobili veliko konkretnih idej, namigov in načinov, kako v šolskem prostoru odgovoriti na izzive, ki jih prinaša uporaba sodobnih tehnologij in predvsem, kako mlade vključiti v smiselno uporabo tehnologije.

Dodana vrednost 

Seminar bo na enem mestu obravnaval tematiko digitalnega sveta z vidika tehnologije, uporabe spleta in digitalne zasvojenosti, kar bo skupaj tvorilo smiselno celoto, ki je dobrodošla, da jo sliši vsak učitelj v današnji šoli. Udeleženci bodo spoznali tudi celostno spremljanje kot orodje v vsakdanji pedagoški praksi, s čimer se lahko učinkovito zoperstavljamo pastem virtualnega življenja.

Cena 

70 € (vključuje kosilo za oba dneva)

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

 

Prijavnica

Komunikacija med starši in učitelji (27. 3.)Družbeno koristno učenje (17. 4.)

 

Delite vsebino!