Poučevanje in učenje kompetenc za 21. stoletje

Datum 15., 22. in 29. 9. 2020 (Seminar se lahko delno ali v celoti izvede na daljavo.) Splošni opis Strokovne delavce želimo opremiti z jasnimi in praktičnimi načini, kako naj pri svojih učencih razvijajo kompetence 21. stoletja, pri čemer si …

Read More

Glas učenca. Participativni načini poučevanja in učenja

Datum 30. in 31. 3. 2021 Splošni opis S programom želimo spodbuditi sodelovalne oziroma participativne pristope učenja in poučevanja v šolskem razredu in tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih prostorih (vrtcih, dijaških domovih idr.). Program je zasnovan celostno, saj učiteljem in drugim …

Read More