Veščine in kompetence za delo z mladimi na področju aktivnega državljanstva in poučevanja le-tega v šolah

Datum

6. (od 8. do 15. ure), 13. (od 13. do 20. ure) in 20. (od 13. do 20. ure) januar 2022

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Program ponuja celovit pristop k področju aktivnega državljanstva, saj združuje znanja in izkušnje neformalnega in formalnega izobraževanja, ki jih ponuja na treh ravneh. Najprej kot vzgojo in izobraževanje za aktivno državljanstvo na splošno, nato kot uporabo mehkih veščin pri delu z mladimi in nazadnje še kot učenje po metodi družbeno koristnega učenja (DKU). Program bo prispeval k večjemu razumevanju mladih in pomenu njihove vloge v družbi.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci (se) bodo:

 • spoznali pomen participacije in aktivnega državljanstva in razlike v participaciji (formalni ali neformalni) v javnem prostoru,
 • znali spodbujati mlade k odgovornosti in sobivanju v družbi,
 • spoznali različne modele aktivnega vključevanja v družbo,
 • utrdili pomen gradnje in uporabe socialne mreže,
 • seznanili z razliko med veščinami in kompetencami,
 • seznanili z uporabo mehkih veščin pri delu z mladimi,
 • naučili prepoznavati mehke veščine med mladimi,
 • izboljšali odnose v skupini z uporabo mehkih veščin,
 • spoznali pomen in prednosti družbeno koristnega učenja,
 • seznanjeni z načeli aktivne vloge učencev,
 • po posameznih korakih načrtovali projekt družbeno koristnega učenja,
 • oblikovali načrt za uresničenje projekta družbeno koristnega učenja v lokalnem okolju,
 • vzpostavili medsebojno mrežo podpore pri nadaljnjem usposabljanju in izvajanju družbeno koristnega učenja.

Vsebinski sklopi seminarja

 • Spoznavanje pomena participacije in aktivnega državljanstva ter razlik participacije v družbi;
 • Spodbujanje mladih k odgovornosti in sobivanju v družbi;
 • Spoznavanje različnih modelov državljanskega vključevanja v družbo;
 • Načini oblikovanja in spodbujanja civilne iniciative mladih ter izdelava načrta vključevanja mladih;
 • Pomen gradnje in uporabe socialne mreže in izdelava načrta krepitve in širjenja socialne mreže;
 • Razlika med veščinami in kompetencami;
 • Različna uporaba mehkih veščin pri delu z mladimi in prepoznavanje kompetenc;
 • Prepoznavanje in uporaba mehkih veščin pri delu z mladimi ter razvijanje kompetenc;
 • Priprava načrta uporabe mehkih veščin pri delu z mladimi;
 • Izboljšanje odnosov v skupini in uporaba mehkih veščin za motivacijo za izobraževanje mladih;
 • Pomen družbenega okolja za učenje;
 • Prednostni družbeno koristnega učenja;
 • Aktivna vloga učencev;
 • Projektno načrtovanje po korakih;
 • Primeri družbeno koristnega učenja;
 • Procesi družbeno koristnega učenja;
 • Trajnost družbeno koristnega učenja.

Izvajalci

Maja Hostnik
DIREKTORICA ZAVODA MLADINSKA MREŽA MAMA
Urban Krevl
vodja projektov na ZAVODU MLADINSKA MREŽA MAMA
Leja Markelj
vodja projektov na ZAVODU MLADINSKA MREŽA MAMA
Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Dr. Tadej Rifel
Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva, profesor na Škofijski klasični gimnaziji

Način dela na seminarju

Udeleženci programa bodo spoznali različne modele aktivnega vključevanja v družbo in primere dobre prakse sodelovanja mladih pri soodločanju, naučili se bodo pripraviti lasten model civilne mladinske iniciative ter kako spodbujati mlade, da se bolj množično vključujejo v lokalno okolje, pa naj bo to preko političnega udejstvovanja, prostovoljstva ali drugih izražanj v javnem prostoru. Program je zasnovan tako, da ponuja nekaj teoretičnih izhodišč in praktične vaje (npr. delo v skupinah, brainstorming, igro vlog, individualno načrtovanje …), ki bodo podprle teoretične osnove ter ponudile prostor za refleksijo.

V drugem tematskem sklopu bodo udeleženci programa spoznali, kako pomembne so mehke veščine (komuniciranje, skupinsko delo, prilagodljivost, medkulturno sodelovanje, vodenje, evalvacija …) in kako pri svojem delu uporabljati te veščine, ki so pomembne za razvoj mladega človeka. Prav tako bodo spoznali metode uporabe mehkih veščin in kako pri mladih prepoznavati in spodbujati kompetence. Uporaba mehkih veščin je pomembna za izboljšanje odnosov z ljudmi in ustvarjanje pozitivne energije v sami organizaciji in skupini.

Nazadnje pa bo program udeležencem ponudil teoretično ozadje in praktične napotke za izvajanje pouka in ostalih šolskih in obšolskih dejavnosti po metodi družbeno koristnega učenja (DKU). Udeleženci bodo prejeli poseben priročnik z vsemi potrebnimi napotki. V njem so podana zelo konkretna navodila za izvajanje projektov DKU po posameznih fazah, hkrati pa so predstavljeni tudi številni primeri uspešne praktične izvedbe.

Izvajalci prvih dveh sklopov prihajajo s področja neformalnega izobraževanja in imajo bogate izkušnje na področju usposabljanja mladinskih delavcev. To je izrednega pomena in edinstvena priložnost, da bodo tudi učitelji in drugi strokovni delavci imeli vpogled v načine in metode dela z mladimi in tako preko neposredne izkušnji udeležbe prejeli dovolj znanja in veščin, da bodo lahko to dvoje prenesli v svoja učna okolja. V zadnjem sklopu seminarja pa bo izvajalec, ki je opravil temeljno izobraževanje o metodi DKU in ima izkušnje z njenim poučevanjem in izvajanjem, izvajal trening po predstavljeni metodi v obliki mentorstva, pri katerem udeleženci ves čas dobivajo povratno informacijo na zastavljene naloge iz priročnika. Vsi izvajalci bodo udeležencem na voljo za spremljanje projektov tudi po koncu programa. Trajnost pridobljenega znanja in izkušenj ter predvsem uspešnost vpeljave novih metod in pristopov v šolskem prostoru se lahko zagotovi le s sodelovanjem, ki presega stroge meje programa.

Dodana vrednost 

Strokovni delavci bodo seznanjeni s celostnim pristopom k poučevanju aktivnega državljanstva na šoli in dela z mladimi nasploh. Še posebno vrednost v smislu posodabljanja znanja ima metoda DKU, ki na veliko načinov nadgrajuje njihovo specifično predmetno in strokovno področje in ga osmišlja z aktivnim udejstvovanjem v lokalni ali širši skupnosti. Pri tem ne gre zgolj za prenos znanja v prakso, ampak se sočasno razvijajo vse tri komponente kompetenčnega učenja: znanje, veščine in vrednote. Pomembna novost je tudi sodelovalni vidik, pri katerem učenci ne pripravljajo ali izdelujejo nečesa za druge, temveč v sodelovanju z njimi.

Cena 

86,60 €

Točke za napredovanje

1,5 kreditne točke

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

 

Delite vsebino!